İMAR PLANI VE DEĞİŞİKLİKLERİN ASKIYA ÇIKARILMASI
Gnc.T:27.03.2024

    Erzurum Sağlık İl Müdürlüğünün talebi üzerine Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde belirtilen “2500 m² üzeri parklarda, parkın işlevini bozmayacak şekilde, açık alanları dâhil taban alanları toplamda %3’ü geçmemek, muvakkat yapı ölçülerini aşmamak ve tek binada olmak kaydıyla trafik güvenliği alınarak kamuya ait 112 acil ambulans istasyonu ile Aile Sağlığı Merkezi ibaresi eklenerek park alanlarına Aile Sağlığı Merkezi yapılabilir." Hükmüne istinaden Aile Sağlığı Merkezi veya 112 Acil Sağlık İstasyonu yapılmak üzere Palandöken İlçesi sınırlarında bulunan Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi 1570/4, 13607/5-4, 203/8, 1275/1 ve 1283/1-7-6 numaralı parsellerde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesinin kullanımı için gerekli izinlerin verilmesi hususunun askıya çıkarılması

Meclis kararı için tıklayınız.

     Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının ilgi yazısıyla talep edilen; Mumcu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı sınırları içerisinde kalan imar planlarının yeniden değerlendirilmesi hususunun askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

     Kazım Yurdalan ve Yunus Emre Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı sınırları içerisinde kalan imar planlarının yeniden değerlendirilmesi hususunun askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

    Erzurum İli Yakutiye İlçesi Soğukçermik Mahallesi 8699 ada 1 nolu parsel, 8698 ada 1 nolu parsel, 8697 ada 1 nolu parsel ve 8700 ada 1 numaralı parselleri kapsayan alanda hazırlanan imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

    Aziziye İlçe Belediye Meclisinin 08.09.2023 Tarih ve 119 Sayılı Kararıyla kabul edilen; Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesi 10136 ada 7 numaralı parselde kayıtlı bulunan trafo alanının aynı parsel sınırları içerisinde kalması şartı ile yer değiştirilmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

    Pasinler İlçe Belediye Meclisinin 02.10.2023 Tarih ve 74 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Esendere Mahallesi 102 ada 77 parselde kayıtlı taşınmazın Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı olarak işlenmesini içeren imar planının askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

    Kombina Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı sınırları içerisinde kalan: Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi 12553 ada 2 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz onaylı imar planlarda Emsal: 2.50, Y ençok: 18.50 m yapılaşma koşullarıyla Ticaret+Konut Alanı olarak görünmekte olup söz konusu alanın Emsal:2.50, Y ençok: 8 kat yapılaşma koşullarıyla Ticaret+Konut Alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Meclis kararı için tıklayınız.

-

Meclis kararı için tıklayınız.

    Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından ilgi yazıyla talep edilen; Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Ali Paşa Mahallesi 13624 ada ve çevresi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alan Sınırları içerisinde kalan alana ait imar planların askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

    Erzurum İli Tortum İlçesi, Pehlivanlı Mahallesi, 235 ada, 1 nolu parselde kayıtlı meri imar planlarında Resmi Kurum Alanı görülen taşınmazın Pazar Alanı olarak işlenmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hususunun askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

    Tortum İlçe Belediye Meclisinin 05.01.2024 tarih ve 5sayılı Kararı ile kabul edilen; Erzurum İli, Tortum İlçesi, Pehlivanlı Mahallesi, 235 ada, 1 nolu parselde kayıtlı meri imar planlarında Resmi Kurum Alanı görülen taşınmazın Pazar Alanı olarak işlenmesini içeren imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

    Veyisefendi I. Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanı imar planlarının yeniden değerlendirilmesi konusunun askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

    Mumcu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı sınırları içerisinde bulunan Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Yukarı Mumcu Mahallesi 12480 ada 6 ve 8 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazlar meri imar planlarında park alanı olarak görünmekte olup söz konusu park alanının otopark alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliği Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisinin 30.11.2021 Tarih ve 857 Sayılı Kararıyla  söz konusu park alanının altına kapalı otopark alanı yapılabilir şeklinde plan notu eklenmesi ve ada kenarı düzenlemelerinin yapılması kaydıyla bahse konu imar planı ve plan notlarının tadilen kabulüne karar verilmiştir. Erzurum I. İdare Mahkemesinin 2023/984 Esas, 2023/2368 nolu kararıyla söz konusu imar planı değişikliğinin iptaline karar verilmiş olup mahkeme kararına konu imar planı değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi hususunun askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

 

 

 

İletişim Bilgileri

Kurum Adı : ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Çalışma Saatleri : 08:00 - 18:00 (Hafta İçi)
Telefon : +90(442) 344 10 00
Çağrı Merkezi : 444 16 25    7 / 24 Hizmetinizde
Fax : 0(442) 233 02 20
Web : https://www.erzurum.bel.tr
Adres : MuratPaşa Mahallesi Merkezi Yönetim Cad. No:2 Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı 25100 Erzurum
     

 

©2016 Erzurum Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.