İMAR PLANI VE DEĞİŞİKLİKLERİN ASKIYA ÇIKARILMASI

Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Alipaşa mahallesi, 13622 ada 8 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu alanda yapılan revizyon imar planlarının askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ilgi yazısıyla talep ettiği; Erzurum İli Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi 6069 ada 1 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma yapılan açık spor tesisi alanı olarak ayrıldığı fakat, 20 yılı aşkın bir süredir hiç bir işlem yapılmadığı, mülkiyet haklarının zedelendiğinden bahisle hukuki olarak taşınmaza el atıldığı gerekçesiyle Erzurum 1. İdare Mahkemesinin 2020/1149E. 2022/122K. sayılı dosyası ile davanın ikame edildiğini belirterek söz konusu Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi 6069 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılan veya yapılması planlanan bir yatırım bulunmadığından dolayı spor alanından çıkartılmasını içeren Nazım İmar Planı değişikliği talebininin askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Tortum İlçe Belediye Meclisinin 05.12.2022 Tarih ve 43 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum İli, Tortum İlçesi, Kaledibi Mahallesi, 195 ada, 17-18-19-20-23-43-44-54-55-56-59-60-61-62-63-64-65-66 nolu parsellerde kayıtlı imar planlarında Sanayi Tesis Alanı olarak görülen taşınmazların, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali Alanı) olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Tekman İlçesi Koçyayla Mahallesi 133 ada 12,14,15 numaralı parsellerde yapılan imar  planının askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 598 ada, 5 nolu parselde kayıtlı imar planlarında Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı olarak görülen taşınmazın doğusunda Park Alanı olarak görülen taşınmazın, Hayvancılık Tesis Alanı olarak işlenmesi ve alanın kuzeyinde bulunan 15 metrelik yolun karşısındaki kadastro boşluğunun Park Alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Aşkale İlçesi Şafak  Mahallesi 202 ada 22 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın yenilebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis alanı olarak planlanması hususunun askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Erzurum İli, İspir İlçesi, Aşağı Özbağ Mahallesi 330 ada 7 numaralı parsel ve 333 ada 22 parsel çevresinde küçük sanayi alanın genişletilmesini içeren imar değişikliğinin askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Erzurum İli, İspir İlçesi, Yukarı Özbağ Mahallesi 578 ada 12, 13, 14, 15 ve 90 numaralı parseller üzerindeki fonksiyon ayrım çizgisinin düzenlenmesini içeren imar değişikliğinin askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Erzurum İli, Karayazı İlçesi, Bayraktar Mahallesi 116 ada 11 ve 85 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazların hastane yapımı amacıyla imar planlarının  düzenlenmesini içeren imar değişikliğinin askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Erzurum İli, Karayazı İlçesi 1/1000 imar planında imalathane olarak işlenmiş adaların yapılaşma koşulları aynı kalmak suretiyle ticaret alanı olarak fonksiyon değişikliğinin askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Kasımpaşa Mahallesi sınırları içinde kısmi olarak yapılan revizyon imar planının askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Çiftlik ve Murat Paşa Mahallelerinin sınırları içerisinde yapılan Nazım İmar Planlarının askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Aşkale  İlçesi Meydan Mahallesi 250 ada 47 ve 48 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazların Sanayi Tesis alanı , Küçük Sanayi alanı,GES alanları, ticaret alanı ve Katı Atık Depolama alanları  olarak işlenmesi hususunun askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi 486 ada 48 numaralı parsel onaylı imar planlarında Emsal: 1.50, Y ençok: 18 m yapılaşma koşuluyla Sosyal Tesis Alanı olarak görünmekte olup söz konusu alanın Emsal: 1.50, Y ençok: 18.50 m yapılaşma koşuluyla Sosyal Tesis Alanı olarak işlenmesini içeren imar planının askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Erzurum İli Palandöken İlçesi Osmangazi Mahallesi 219 ada 31 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu imar adasının ada ayrım çizgisinin 1 metre batıya kaydırılmasını içeren imar planı değişikliği Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2021 Tarih ve 582 Sayılı Kararıyla bahse konu alanda bulunan yol güzergâhının bozulmaması kaydıyla mevcutta yapılmış olan binaların kitle olarak imar planına işlenmesi kaydıyla imar planı ve plan notlarının tadilen kabulüne karar verilmiştir. Söz konusu imar planı değişikliği Değer Artış Payı Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine tabi olup geçen süre zarfında her hangi bir işlem yapılamamış olması sebebiyle bahse konu Meclis Kararının yeniden iptali hususun askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Erzurum İli, Karayazı İlçesi, Yeni Mahalle 255 ada 1 parsel, 249 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde ilkokul ve otogar yapımı için imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Erzurum İli, Karayazı İlçesi, Bayraktar Mahallesi 116 ada 11 ve 85 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazların hastane yapımı amacıyla imar planlarının  düzenlenmesini içeren imar değişikliğinin askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Ocaklı ve Ilıca Mahallelerinde yapılması planlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanlarına ilişkin imar planlarının askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Aşkale İlçesi Şafak Mahallesi 142 ada 2,3 numaralı parseller ile 202  ada 148 numaralı parsellerde  kayıtlı taşınmazların Güneş Enerji Santrali(GES) alanı olarak planlanmasını  içeren imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Erzurumkapı Mahallesi, 886 ada, 4 nolu parsellerde kayıtlı imar planlarında B-2 kat Konut Alanı olarak görülen taşınmazın, B-5 kat Konut+Ticaret Alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 1435 ada nolu imar planlarında Emsal: 2.40 Yençok 6 kay Konut+Ticaret Alanı olarak görülen taşınmazların, B-6 kat Konut+Ticaret Alanı ve Park Alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Erzurum İli, İspir İlçesi, Karşıyaka Mahallesi 285 numaralı adanın kenar çizgilerinin parsel hatlarına göre yeniden düzeltilmesini içeren imar değişikliğinin askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.