İMAR PLANI VE DEĞİŞİKLİKLERİN ASKIYA ÇIKARILMASI

Yakutiye İlçe Belediye Meclisinin 07.02.2023 Tarih ve 17 Sayılı Kararıyla kabul edilen Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Yerlisu Mahallesi. 11568 ada 1 ve 2 numaralı parseller, 11557 ada 3 numaralı parsel, 11571 ada 2 numaralı parsel, 11626 ada 1 numaralı parsel, 11630 ada 2 ve 3 numaralı parseller, 11575 ada 3 numaralı parsel, 11566 ada 1 ve 2 numaralı parseller, 11570 ada 3 numaralı parsel ve Umudum Mahallesi 11415 ada 31 numaralı parsellerin bulunduğu alanı Emsal:0.50, Y ençok: 6.50 m yapılaşma koşuluyla Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (GES) olarak işlenmesini içeren imar planının askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Köprüköy İlçe Belediye Meclisinin 05.12.2022 Tarih ve 42 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum İli, Köprüköy İlçesi, Yukarı Söğütlü Mahallesi 107 ada 25 numaralı parsel üzerinde G.E.S. yapımını içeren imar değişikliğinin askıya çıkarılması.

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Erzurum ili, Karayazı ilçesi, Bayraktar mahallesi, 114 ada 365 sayılı parselde kayıtlı taşınmazın belediye hizmet alanı olarak işlenen imar planının askıya çıkarılması.

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Osmangazi Mahallesi 7235 ada 1 numaralı parselin kuzeyinde yer alan onaylı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar planlarında Park Alanı olarak görünen alanın bir kısmının Belediye Hizmet Alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması.

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Kazım Yurdalan Mahallesi 12419 ada 2 numaralı parsel onaylı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar planlarında İbadet Alanı olarak görünmekte olup söz konusu alanın bir kısmının Belediye Hizmet Alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması.

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Erzurum İli Aziziye İlçesi Ilıca mahallesi 10091 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 numaralı parseller ve çevresindeki taşınmazların Dini Tesis Alanı olarak işlenmesi ve düzenleme yapılmasını içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması.

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

İspir İlçe Belediye Meclisinin 02.03.2023 Tarih ve 25 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum İli, İspir İlçesi, Yukarı Özbağ Mahallesi 357 ada 41 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın Doğal Karakteri Korunacak Alandan Otel alanı olarak   düzenlenmesini içeren imar değişikliğinin askıya çıkarılması.

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Erzurum İli, İspir İlçesi, Yukarı Mahalle 102 ada 186 numaralı parselin imar planlarında taşıt yolu olarak düzenlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması.

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Palandöken İlçe Belediye Meclisinin 07.12.2022 Tarih ve 139 Sayılı Kararıyla kabul edilen Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Maksutefendi Mahallesi 712 ada 6 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz onaylı Uygulama İmar Planında Ağaçlandırılacak Alan olarak görünmekte olup söz konusu taşınmazın bulunduğu alana 12 metre genişliğinde taşıt yolunun planlanması ve plan notlarına; "Ağaçlandırılacak Alanlar; Kentin açık ve yeşil alan ihtiyacı başta olmak üzere kent içinde ve çevresinde günübirlik kullanıma yönelik ve imar planı kararı ile belirlenmiş eğlenme, dinlenme, piknik ihtiyaçlarının karşılanabileceği lokanta, gazino, kahvehane, çay bahçesi, büfe, otopark gibi kullanımlar ile tenis, yüzme, mini golf, oto kros gibi her tür sportif faaliyetlerin yer alabileceği alanlardır. Bu alanlar içerisinde kalan özel mülkiyete konu yerlerde maksimum KAKS: 0,05, toplam maksimumum inşaat alanı: 250 m2, maksimumum h: 6,50 m’dir." hükmünün eklenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması.

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Pasinler İlçe Belediye Meclisinin 01.03.2023 Tarih ve 19 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Esendere Mahallesi, 101 ada, 386 ve 388 nolu parsellerde kayıtlı plansız olarak görülen taşınmazın, Emsal: 0.50 Yençok: 6.50 m. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali) olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması.

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Narman İlçe Belediye Meclisinin 01.12.2021 Tarih ve 12 Sayılı Kararı: Erzurum İli, Narman İlçesi, Alabalık Mahallesi, 153 ada 3 ve 5 nolu parsellerde kayıtlı plansız alana isabet etmekte olan taşınmazların Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı olarak işlenmesini içere imar planının askıya çıkarılması.

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.