EVLENDİRME HİZMETLERİ

A)  TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARI
 

1- Evrakların teslimi hafta içi mesai saatleri arasında olup; çiftlerin birlikte gelmeleri zorunludur.

2- Müracaat sırasında nüfus cüzdanları asıl ve fotokopileri bulunmak zorundadır. (Ehliyet, Pasaport vb. Kimlik yerine geçen belgeler geçersizdir.)

3-

a) 4 Adet Vesikalık Fotoğraf (6 ay içinde çekilmiş olacaktır. Biometrik fotoğraf geçersizdir.) 

b) Evrak teslimi yapıldıktan sonra Evlenme Cüzdan Ücreti ödenecektir.

4- 

a)Çiftlerin evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını gösteren Sağlık Raporu, Aile Hekimliği veya Devlet Hastanesinden de alınabilir. Veya çiftler Evlendirme Dairemize müracaat ettikten sonrada evrak düzenleyerek, Sağlık Kurumlarına yönlendirme yapılabilir. Yapılan tahlil sonuçlarının onaylatılması zorunludur.

b) Çiftlerin evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını gösteren Sağlık Raporu için Evrakların geçerlilik süresi 6 aydır. (Evrak düzenlenme tarihi ile nikâhın kıyılacağı tarih arası için geçerlidir.)

Önemli Not:
1) Müracaat evrakları düzenlenen tarihten itibaren 6 ay (180) gün geçerlidir.
2) Evlenmeden önceki soyadını kullanmak isteyen bayan adaylar, müracaat esnasında matbu soyadı dilekçesi talep etmelidir.

B)   YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARI

1) Avrupa ülke vatandaşları kendi ülkelerinden Çok Dilli Evlenme Ehliyet Belgesi alacaktır.

2) La Haye Sözleşmesine taraf ülke vatandaşları, kendi ülkelerinden alacakları Apostille Şerhli Bekarlık Belgesini ve Doğum Belgesini Türkiye’deki NOTER’den tercüme ettirecektir. Belge tercümesi ve kimlik olarak alınacak pasaportta isimler birebir aynı olmalıdır. Bir harf hatasında müracaat kabul edilmeyecektir.

3) La Haye Sözleşmesine taraf olmayan ülke vatandaşları, kendi ülkelerinden alacakları Evlenme Ehliyet Belgesini ve Doğum Belgesini ülkelerinde bulunan Türk Yetkili Makamlarına tasdik ve tercüme ettirerek müracaatta bulanabilir.

4) Yabancı ülke vatandaşları, Türkiye’de ise İstanbul’daki kendi konsolosluklarından alacağı Evlenme Ehliyet Belgesini, İstanbul Valiliğine veya İlçe Kaymakamlığına onaylatacaktır. İstanbul’da konsoloslukları yok ise Ankara’daki konsolosluklarından alacakları belgeyi Türk Dışişlerine tasdik ve tercüme ettirerek getirebilirler. Bu evraklarda Anne ve Baba Adı, Doğum Yeri ve Tarihi açık ve net bir şekilde belli olmak zorundadır.

5) Apostille Şerhli Evrakların Türkiye’de NOTER TASDİKLİ tercümesi yapılacaktır.

6) Pasaport tercümesi yapılacaktır. (Pasaport Geçerlilik Süresinin görülmesi için.)

7) Yabancı evliliklerde vize problemi olanların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

8) Fransa vatandaşları ve Fas (Morocco) vatandaşları, evlilik için gerekli olan belgeleri İstanbul Konsolosluğundan alınarak, Konsolosluğun bulunduğu kaymakamlığa tasdik ettirmeleri gereklidir.

 

Müracat Yeri : Olimpiyat Parkı İçi Evlendirme Dairesi

Telefon : 0442 344 1616 - 1615