CENAZE HİZMETLERİ

 

CENAZE VE DEFİN İŞLEMLERİ

CENAZE İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR

a – Ölüm Olayı Normal Nedenlerle Evde Meydana Gelmiş ise, Yapılacak İşlemler :
Ölüye ait Nüfus kağıdı aslı,aslı yoksa nüfus kayıt örneği ile hastanelerden veya aile hekimliklerinden başvurularak Gömme İzin Kağıdı alınır. Gece Vefat edilmiş ise halk sağlığına başvurulur.
b – Ölüm Olayı Normal Nedenlerle Hastanede Meydana Gelmiş ise Yapılacak İşlemler:Hastanenin düzenleyeceği Gömme İzin Kağıdı alınır.
c – Adli Tıp Morgunda bulunan cenazeler için yapılacak işlemler : Adli Tıp Kurumunun düzenleyeceği Gömme izin kağıdı alınır.
d –Yurt dışından gelen cenazeler için: Havalimanı doktorunun düzenleyeceği Defin raporu alınır


 
Cenaze Defin İşlemleri Nasıl Yapılır :

Belediye Tabiplerinden, Hastanelerden veya Adli Tıp Kurumu’ndan alınan “Gömme izin kağıdı”, Hava limanları doktorlarından alınan “Defin Raporu” ile en yakın cenaze işleri şefliğimize müracaat edilir. Cenaze işleri şefliğimiz tarafından müsait olan mezarlıktan mezar yeri tahsisi yapılır. Cenaze yakını vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda cenazenin evden, hastaneden, havalimanından alınması, cami veya müdürlüğümüzün gasilhanelerine nakledilmesi, cenazenin yıkanması, kefenlenmesi, tabuta konması,cenaze aracına konması, istenilen camiye nakledilmesi, camide cenaze namazının kılınması, cenazenin camiden mezarlığa nakledilmesi, mezar yerinin usulüne uygun şekilde kazılması ve hazırlanması, mezar lahitli ise lahit kapaklarının açılması, cenazenin mezara indirilmesi, lahit kapağının konması ile cenaze defni anındaki tüm dini vecibeler ve hizmetler, kurum personeli ve ilgili şirket personeli tarafından itina ile yerine getirilir. Cenaze anında yapılan bu hizmetler-dini vecibeler ( mezar yeri bedeli hariç ) tamamen ÜCRETSİZDİR.

Hizmetlerimizin ifasında görev alan personellerimiz(Kazıcılar, mezarlık korucuları, cenaze yıkayıcıları, imamlar, şöförler, güvenlik personeli v.b.) maaşlarını Belediyeden veya Belediyeye ihale ile iş yapan şirketlerden almaktadırlar.

Cenaze iş ve işlemleri sırasında veya sonrasında vatandaşlarımızın, gelenek ve örfümüze yanlış olarak yerleşmiş olan bahşiş, ıskat veya helallik adı altında personelimize ödeme yapmamaları, kurumumuzun daha verimli hizmet sunmasını sağlayacaktır.


Normal nedenlerle hastanede meydana gelen ölümlerde yapılacak işlemler :

a- Hastane ve diğer sağlık müesseselerinde ölenlere ait defin ruhsatlarının müessesenin Müdür ve Baş Tabibi tarafından verilmesi, usulüne uygun olarak resmi tabipler tarafından tasdik edilmesi yasal zorunluluktur.
b- Resmi Tabipler tarafından tasdik edilmeden, Hastane ve diğer sağlık müesseseleri Müdür ve Baş Tabibince, ölümüne sebep olan hastalık esnasında tedavi eden tabibin verdiği, resmi tabip tarafından tasdik edilmeyen defin ruhsatları ile hiçbir cenazenin defin edilmemesi, nakledilmemesi, mezarlıklara kabul edilmemesi yasa gereğidir.
c- Yukarıda izah edildiği şekilde, resmi tabipler tarafından verilen veya tasdik edilen gömme izin kağıdı (defin ruhsatını) alan cenaze yakını vatandaşlarımız müdürlüğümüze bağlı, kendilerine en yakın Cenaze İşleri Şefliklerinden birine şahsen müracaat ederler.

Adli Nedenlere Dayalı Ölümlerde İşlemler

Adli bir neden ile ölüm olayı meydana gelmiş ise savcılığın incelemesini müteakip, savcının ve doktorun imzası ve kaşesinin bulunduğu “Defin Raporu” ile müdürlüğümüze cenaze nakledilir, en yakın cenaze şefliğimizde işlemleri başlatılır.

Adli Tıp Kurumu Morgunda bekletilen cenazeler ise Adli Tıp Kurumunca gönderilen defin ruhsatları ile yukarıda açıklanan şekilde defin edilirler.

Defin Esnasında İsteyebileceğiniz Ek İşlemler

Cenazenin defin edileceği mezar yerinin lahit yapılması talep edilir ise; yine cenaze yakınından, ücret tarifesinde belirtilen lahit bedeli makbuz karşılığı peşin tahsil edilerek, lahit mezar yaptırılıp, cenaze defin edilir.

Eğer cenaze daha önceden boş mezar yeri satın alınmış bir mezara defin edilmek istenir ise; önceden satın alınmış olan boş mezar yerinin, mezar yeri kullanma belgesi aslının, defin işlemleri sırasında Cenaze İşleri Şefliklerimize ibraz edilmesi gerekmektedir.

Mezar yeri kullanma hakkını almış olan kişi, kendi mezar yerine(boş veya dolu) akrabalarından ölenlerin defin edilmesini talep edecek olursa; Nüfus Kağıdı aslı ve mezar yeri kullanma belgesi aslı ile Cenaze İşleri Şefliğimize bir dilekçe ile bizzat müracaat ederek ve dilekçe ekinde de mezar yeri kullanma belgesinin fotokopisi ile nüfus cüzdanının fotokopisini de ekleyerek, müdürlüğümüze ibraz edecektir.
 
Cenazenin Defin Edileceği Mezarlık Alanının Seçilmesi

Müdürlüğümüz yetkilileri mümkün olduğunca vatandaşlarımızın talebi doğrultusundaki mezarlıklara cenaze defin edilmesini sağlamaya çalışmaktadırlar. Ancak ilimiz merkezindeki mezarlıklarda aile kabri dışında açıktan cenaze defnine müsait alanlar kalmadığından, gömüye açık olan ve mümkün olduğunca da vatandaşlarımızı memnun edecek mezarlıklara gömü yapılmaktadır.
 

Telefonlarımız:
0[442] 3441603