STRATEJİK PLAN

1- Kamu idarelerinde stratejik planlamanın amaçları nelerdir?

 

2015-2019 yılları ve 2020-2024 yılları Stratejik Plan

 

- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından belirlenen politikalar

- Mevzuat ve temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin belirlenen misyon ve vizyon

- Kaynakların orta ve uzun vadede belirlenerek etkin olarak kullanılması

- Stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedeflerin belirlenmesi

- Hesap verme sorumluluğuna dayalı olarak belirlenen hedef ve faaliyetlerin performanslarını ölçmek, izleme ve

değerlendirilmesini yapmak.

 

2- Hangi kamu idareleri stratejik plan hazırlayacak?

- 5018 sayılı Kanun’da belirtilen kamu idarelerinin yanı sıra 13/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’yla nüfusu 50.000 ve üzerindeki tüm belediyeler ve 23/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi

Kanunu’yla Büyükşehir Belediyeleri stratejik plan hazırlamakla yükümlüdür.

- 5018 sayılı kanunun 9. maddesine göre Stratejik Plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve Stratejik Planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine Stratejik Planların Kalkınma Planı ve programlarla

ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi; Cumhurbaşkanlığına bağlı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Bu çerçevede hazırlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 26/02/2018 tarihli ve 30344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.     

 

Bu kapsamda hangi kamu idarelerinin stratejik plan hazırlama yükümlülüğünden istisna tutulacağına dair bilgi Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yer almaktadır.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Yılları Stratejik Planlarını aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

 

2020-2024 Yılları Stratejik Planı Güncel İndir.

2020-2024 Yılları Stratejik Planı İndir.

2015-2019 Yılları Stratejik Planı İndir.


2016 Yılı Performans Programı 1

2016 Yılı Performans Programı 2

2016 Yılı Performans Programı 3

2016 Yılı Performans Programı 4

 

2016 Yılı Beklenti Raporu

 

2017 Yılı Performans Programı 1

2017 Yılı Performans Programı 2

2017 Yılı Performans Programı 3

 

2018 Yılı Performans Programı

 

2019 Yılı Performans Programı

 

2020 Yılı Performans Programı

 

2021 Yılı Performans Programı

 

2022 Yılı Performans Programı

 

2023 Yılı Performans Programı

 

2024 Yılı Performans Programı

 

2019-2023 Stratejik Plan Hazırlık Programı

unwanted pregnancy options pro and cons of abortion ways to terminate a pregnancy at home