VİZYON & MİSYON

MİSYONUMUZ

“ Erzurumda yaşayan vatandaşlarımıza ve ziyaretçilerimize yüksek kalitede planlı, sürdürülebilir yerel hizmetleri vererek yaşanılabilir bir kent imkanı sunmak. ”

VİZYONUMUZ

“Dünyanın her yerinden insanların görmek ve yaşamak için arzuladığı; tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri ile yaşanabilir; yaşam kalitesi yüksek; bölgesindeki şehirlere öncü ve örnek bir Erzurum.”

İLKELERİMİZ

Vatandaş odaklılık:

Belediye hizmetlerinin planlanması, uygulanması ve sunumunda halkın beklenti ve taleplerinin dikkate alınması esastır.

 

Katılımcı Yönetim:

Belediye hizmetleri ile ilgili kararların hazırlanması, olgunlaştırılması ve bu karaların uygulanması süreçlerinde, alınan kararlardan doğrudan yada dolaylı olarak etkileneceklerin katkıda bulunmaları esastır.

Şeffaflık:

Kurumsal güvenin sağlanmasında, halka sunulan hizmetlere ilişkin tüm Belediye yönetimi tarafından alınan kararlar ve yürütülen faaliyetlerin sonuçlarının hemşerilere ve ilgili kesimlere duyurulması esastır.

Adalet:

Belediyemiz kamusal hizmet sunumunda hak ve hukuka uygun, tüm paydaşlarımızın hakkını gözeten bir şekilde davranmayı esas kabul eder. Belediyemiz; hemşerilerinin, çalışanlarının ve diğer paydaşlarının güvenini kazanmayı ve bu güvene layık olmayı esas kabul eder.

Kaynakların, etkinlik verimlilik ve tutumluluk prensipleri çerçevesinde kullanılması esastır.