ŞUBAT AYI İMAR PLANI
Gnc.T:10.03.2021

09.02.2021-84 : Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Mehdiefendi Mahallesi 382 ada 11 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmaz Emsal: 1.00 yapılaşma koşulu ile Belediye Hizmet alanı olarak görünmekte olup söz konusu alanın 03.07.2017 tarihinde kamulaştırma çalışmaları sebebiyle tapuya şerh konulmuş ancak Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığımızın 27.11.2020 Tarih ve 41818 Sayılı yazısında kamulaştırma çalışmalarının durdurulduğu belirtilmiş olması sebebiyle bahse konu alanın 10 kat ticaret+konut alanı olarak  işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması.

09.02.2021-84 - Meclis Kararı

09.02.2021-85 : Erzurum Rölöve Anıtlar Müdürlüğü, Yakutiye İlçesi Hasanibasri Mahallesi, 12432 ada da yer alan ve koruma amaçlı imar planında Sosyo-Kültürel Alan (Müze) olarak görünen alana yönelik yapılan imar planı değişikliği  askıya çıkarılması.

09.02.2021-85 Meclis Kararı

09.02.2021-86 : Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Gölbaşı Kentsel Dönüşüm Alanı ve koruma alan sınırı içerisinde kalan alana yönelik hazırlanan imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması.

09.02.2021-86 - Meclis Kararı

09.02.2021-87 : Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Alipaşa Mahallesi, 7220 ada 7 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu alan ve çevresine yönelik hazırlanan imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması.

09.02.2021-87 - Meclis Kararı

09.02.2021-88 : Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Cedit Mahallesi, Kevelciler Kentsel Dönüşüm Alanı 12750 adaya yönelik hazırlanan imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması.

09.02.2021-88 - Meclis Kararı

09.02.2021-89 : Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Vaniefendi Mahallesi, kentsel dönüşüm alanına yönelik hazırlanan imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması.

09.02.2021-89 - Meclis Kararı

09.02.2021-90 : Aziziye İlçe Belediye Meclisinin 03.12.2020 Tarih ve 122 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum İli, Aziziye İlçe sınırları içerisinde bulunan trafo alanlarının imar planlarına işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması.

09.02.2021-90 - Meclis Kararı

09.02.2021-92 : Olur İlçe Belediye Meclisinin 10.10.2019 Tarih ve 56 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum İli, Olur İlçesi, Coşkunlar Mahallesi, 108 Ada, 3 Parselde kayıtlı taşınmaz meri imar planları sınırı dışında kalmakta olup söz konusu taşınmazın  Emsal:0.50, Y ençok: 6.50 m yapılaşma koşulu ile Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması.

09.02.2021-92 - Meclis Kararı

09.02.2021-93 : Oltu İlçe Belediye Meclisinin 06.11.2020 Tarih ve 293 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum İli, Oltu İlçesi Gökçedere Mahallesi 619 ada 5 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz meri imar planlarında A-5 kat, Taks: 0.30, Kaks: 1.50 yapılaşma koşulu ile konut alanı içerisinde kalmakta olup söz konusu taşınmazın A-5 kat, Taks: 0.30, Kaks: 1.50 yapılaşma koşulu ile konut+ticaret alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması.

09.02.2021-93 - Meclis Kararı

09.02.2021-95 :  Çat İlçe Belediye Meclisinin 04.12.2020 Tarih ve 47 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum İli, Çat İlçesi Karaşeyh Mahallesi 164 ada 1 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın 15.000 m²’sine yapılan imar planının askıya çıkarılması.

09.02.2021-95 - Meclis Kararı

09.02.2021-96 : Şenkaya İlçe Belediye Meclisinin 04.11.2020 Tarih ve 113 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum İli, Şenkaya İlçesi Akşar Mahallesi 149 ada 18 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz meri imar planlarında Emsal: 1.20 yapılaşma koşulu ile Belediye hizmet alanı içerisinde kalmakta olup söz konusu taşınmazın A-4 kat, Taks: 0.40, Kaks: 1.60 yapılaşma koşulu ile konut alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması.

09.02.2021-96 - Meclis Kararı

09.02.2021-97 : Hınıs İlçe Belediye Meclisinin 01.12.2020 Tarih ve 74 Sayılı Kararı ile kabul edilen Erzurum ili Hınıs İlçesi Tanır Mahallesi 0 ada 607 numaralı parselde  kayıtlı Erzurum İl Afet Müdürlüğü tarafından yaptırılan imar planının askıya çıkarılması.

09.02.2021-97 - Meclis Kararı

09.02.2021-100 : Oltu İlçe Belediye Meclisinin 04.01.2021 Tarih ve 17 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum İli, Oltu İlçesi, Yasinhaşimoğlu Mahallesi, 317 ada 2 parselde kayıtlı taşınmaz meri imar planlarında B-6 kat yapılaşma koşulu ile konut alanı olarak görünmekte olup söz konusu alanın aynı yapılaşma koşulları ile konut+ticaret alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması.

09.02.2021-100 - Meclis Kararı

09.02.2021-102 : Şenkaya İlçe Belediye Meclisinin 01.12.2020 Tarih ve 128 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum İli, Şenkaya İlçe sınırları içerisinde bulunan trafo alanlarının imar planlarına işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması.

09.02.2021-102 - Meclis Kararı

10.02.2021-116 : Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.09.2020 Tarih ve  582 Sayılı Kararı ile  imar değişikliği yapılan kısım turizm alanı içerisinde kaldığından dolayı meclis kararının iptali ve konunun değerlendirilmesi için yetkili kurumdan görüş alınarak tekrar görüşülmesi hususunun askıya çıkarılması.

10.02.2021-116 - Meclis Kararı

10.02.2021-117 : Belediyemiz iştiraki Erkonut A.Ş.'nin talebi üzerine Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Veyisefendi Mahallesi 11527 ada 8 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz üzerine kitle ölçüleri verilen dükkanların işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması.

10.02.2021-117 - Meclis Kararı

10.02.2021-119 : Çat İlçe Belediye Meclisinin 09.09.2020 Tarih ve 34 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2020 Tarih ve 56 Sayılı Kararı ile imar planı yapma yetkisinin Çat Belediyesine verilmesi üzerine ilgili ilçe Belediyesi tarafından hazırlanan Erzurum İli, Çat İlçesi,  Oyuklu Mahallesi İlave Revizyon İmar Planının askıya çıkarılması.

10.02.2021-119 - Meclis Kararı

Askı Planları Giriş Tarihi : 09/03/2021

Askı Planları Çıkış Tarihi : 09/04/2021

 

 

İletişim Bilgileri

Kurum Adı : ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Çalışma Saatleri : 08:00 - 18:00 (Hafta İçi)
Telefon : +90(442) 344 10 00
Çağrı Merkezi : 444 16 25    7 / 24 Hizmetinizde
Fax : 0(442) 233 02 20
Web : https://www.erzurum.bel.tr
Adres : MuratPaşa Mahallesi Merkezi Yönetim Cad. No:2 Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı 25100 Erzurum
     

 

©2016 Erzurum Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.