İMAR PLANI VE DEĞİŞİKLİKLERİN ASKIYA ÇIKARILMASI

Büyükşehir Belediyemiz tarafından Erzurum il sınırları bütününe yönelik hazırlanan 1/25 000 ölçekli nazım imar planı ve ekleri hususunun askıya çıkarılması

Meclis Kararı için tıklayınız.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün talebi üzerine Erzurum İli, Palandöken İlçesi Osman Gazi Mahallesi 212 ada 7 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz onaylı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarında Ağaçlandırılacak Alan olarak görünmekte olup söz konusu taşınmazın yaklaşık 1000 m²’ sinin konut alanı olarak değiştirilmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis Kararı için tıklayınız.

Erzurum İli Oltu İlçesi, Şehitler Mahallesi, 130 ada 1 nolu parselde kayıtlı plansız alana isabet etmekte olan taşınmazın Konut Alanı, Konut+Ticaret Alanı Sosyal Tesis Alanı ve Park Alanı olarak planlanmasını içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis Kararı için tıklayınız.

Erzurum İli Pasinler İlçesi, Kethuda Mahallesi 673 ada 25 nolu parselde kayıtlı mer-i imar planlarında Sosyal Tesis Alanı olarak görülen taşınmazın depolama alanı olarak işlenmesini içeren imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis Kararı için tıklayınız.

Tekman İlçesi, Hürriyet Mahallesi yapılan imar planında Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.07.2022 Tarih ve 441 Sayılı Kararı ile kabul edilmiş olup, Kararın içeriğinde yanlış yazılan ada parsel numaralarının ve ilçe meclis karar numarasının değiştirilerek tashih edilmesi hususunun askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis Kararı için tıklayınız.

Erzurum İli, İspir İlçesi, Aşağı Özbağ Mahallesi 325 ada 25 numaralı parsel ve çevresinde 5 metrelik yaya yolunun kapatılması talebini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis Kararı için tıklayınız.

Erzurum İli Horasan İlçesi, Dalbaşı Mahallesi, 151 ada, 2 nolu parsel ve 152 ada, 2 nolu parselde kayıtlı plansız alana isabet eden taşınmazların Ticaret Alanı olarak işlenmesini içeren imar planının askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis Kararı için tıklayınız.

Erzurum İli Horasan İlçesi, Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi, 276 ada, 1 nolu parselde kayıtlı plansız alana isabet eden taşınmazın Ticaret Alanı olarak işlenmesini içeren imar planının askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis Kararı için tıklayınız.

Erzurum İli Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi 33 ada 129, 130 ve 131 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazlar onaylı imar planlarında Üniversite Alanı olarak görünmekte olup söz konusu 33 ada 129 numaralı parselin park alanı olarak planlanması ve 33 ada 130 numaralı parselin Emsal: 2.00, Y ençok: 7 kat yapılaşma koşuluyla Özel Sağlık Tesis Alanı olarak planlanması ve "bu alanda zemin kat yüksekliği 7 m’ye kadar yapılabilir. Zemin katta asma kat yapılabilir." şeklinde plan notu eklenmesi, 33 ada 131 numaralı parselin ise Üniversite Alanı olarak kalmasını içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis Kararı için tıklayınız.

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Soğukçermik ve Müdürge mahallerinin bir kısmını kapsayan alanda yapılan revizyon imar planının askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis Kararı için tıklayınız.

Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Soğukçermik Mahallesi 7636 ada 8 numaralı parselin güneyinde bulunan Sosyal Tesis Alanının büyütülerek yolların yeniden düzenlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis Kararı için tıklayınız.