İMAR PLANI VE DEĞİŞİKLİKLERİN ASKIYA ÇIKARILMASI

Erzurum İli Yakutiye İlçesi Gez mahallesi 5517 ada 35  numaralı parselde kayıtlı taşınmaza ait imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması.

Görsel1 İçin Tıklayınız

Görsel2 İçin Tıklayınız

Meclis Kararı İçin Tıklayınız

Erzurum İli Palandöken İlçesi, Osman Bektaş Mahallesi 6070 ada 1 numaralı parselin Kültürel Tesis Alanından çıkartılarak Eğitim Tesis Alanı olarak işlenmesini içeren imar planının askıya çıkarılması

Görsel1 İçin Tıklayınız

Görsel2 İçin Tıklayınız

Meclis Kararı İçin Tıklayınız

Erzurum İli Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesinde konuşlu 3'üncü Ulaştırma Yönetim Merkezi Komutanlığı kışlası için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama imar planının 2.Organize Sanayi Bölgesi olan alanın kuzeyinde kalan kısmının Askeri Alan olarak planlanmış şekliyle düzenlenmesine, 2.Organize Sanayi Bölgesi’nin güneyinde bulunan yolun güney tarafındaki kısmının Doğal Niteliği Korunacak alan olarak işlenmesini içeren imar planının askıya çıkarılması

Görsel1 İçin Tıklayınız

Görsel2 İçin Tıklayınız

Meclis Kararı İçin Tıklayınız

Erzurum ili Aziziye ilçesi Ilıca mahallesinde bulunan 10015 ada 2 nolu parsel üzerinde, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı işlenmesini içeren imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması.

Görsel1 İçin Tıklayınız

Görsel2 İçin Tıklayınız

Meclis Kararı İçin Tıklayınız

Erzurum İli Pasinler İlçesi, Esendere Mahallesi, 101 ada 346 parsel nolu imar planlarında plansız alana isabet eden taşınmazın Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması.

Görsel1 İçin Tıklayınız

Görsel2 İçin Tıklayınız

Meclis Kararı İçin Tıklayınız

Erzurum İli  Köprüköy İlçesi, Yukarı Söğütlü Mahallesi 107 ada 25 numaralı parselde Güneş Enerji Santraline (GES) yönelik hazırlanan  Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliğini içeren imar planının askıya çıkarılması.

Görsel1 İçin Tıklayınız

Görsel2 İçin Tıklayınız

Meclis Kararı İçin Tıklayınız

Erzurum İli Yakutiye İlçesi İstanbul Kapı (TCDD) Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Alanına ait imar planlarının askıya çıkarılması.

Görsel1 İçin Tıklayınız

Görsel2 İçin Tıklayınız

Meclis Kararı İçin Tıklayınız

Erzurum 1. İdare Mahkemesinin 2022/309E. 2022/2254 nolu kararına istinaden dava tarihinden önceki onaylı imar planında gösterilen şekliyle;  TAKS:0.20-0.40, Emsal:2.50 8 kat konut alanı olarak işlenmesini içeren imar planının askıya çıkarılması.

Görsel1 İçin Tıklayınız

Görsel2 İçin Tıklayınız

Meclis Kararı İçin Tıklayınız

Aşkale İlçesi İstasyon Mahallesi 106 ada 31 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması.

Görsel1 İçin Tıklayınız

Görsel2 İçin Tıklayınız

Meclis Kararı İçin Tıklayınız

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi Yunusemre Mahallesinde bulunan 13925/4, 13925/5, 13926/1, 13927/1, 13928/1, 13933/2, 13934/1, 13935/1 numaralı taşınmazların A-2 (TAKS:0.20-KAKS:0.40) yapılaşma koşullarıyla konut alanı olarak işlenmesini içeren imar planının askıya çıkarılması.

Görsel1 İçin Tıklayınız

Görsel2 İçin Tıklayınız

Meclis Kararı İçin Tıklayınız

Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Maksutefendi Mahallesi 142 ada 16 numaralı parselin bulunduğu alanda 1/5000 Ölçekli Nazım İmar planlarında bulunan 25 m genişliğinde yolun Asri Mezarlık ile Yeni Mezarlık arasında ki bütünlüğün sağlaması amacıyla kaldırılmasını içeren imar planının askıya çıkarılması.

Görsel1 İçin Tıklayınız

Görsel2 İçin Tıklayınız

Meclis Kararı İçin Tıklayınız

Erzurum İli Yakutiye ilçesi, Mumcu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanında yapılan imar planı değişiklikleri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20/06/2023 tarih ve 5914 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup söz konusu imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması.

Görsel1 İçin Tıklayınız

Görsel2 İçin Tıklayınız

Görsel3 İçin Tıklayınız

Meclis Kararı İçin Tıklayınız

Erzurum İli Yakutiye ilçesi, Soğukçermik mahallesi, Soğukçermik Etap 2 Kentsel Dönüşüm Alanında yapılan imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması.

Görsel1 İçin Tıklayınız

Görsel2 İçin Tıklayınız

Görsel3 İçin Tıklayınız

Meclis Kararı İçin Tıklayınız

Erzurum İli Olur İlçesi Merkez mahallesi 203 ada 1-2-5 parsel için Bahse konu talebin sosyal tesis alanının kapalı spor tesis alanı olarak işlenmesi, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından boşaltılmış bulunan ve  kullanılmayan okul alanının Sosyal Tesis alanı olarak işlenmesi.

Görsel1 İçin Tıklayınız

Görsel2 İçin Tıklayınız

Görsel3 İçin Tıklayınız

Meclis Kararı İçin Tıklayınız