İMAR PLANI VE DEĞİŞİKLİKLERİN ASKIYA ÇIKARILMASI
Gnc.T:16.09.2021

Palandöken İlçe Belediye Meclisinin 02.06.2021 Tarih ve 59 Sayılı Kararı ile kabul edilen Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Hüseyin Avni Ulaş (Osman Gazi) Mahallesi 5919 ada, 4 numaralı parsel ve 5923 ada, 4 numaralı parselde kayıtlı taşınmazlar 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında E: 1.50 Y ençok: 18.50 m yapılaşma koşulu ile  Lise Alan olarak görünmekte olup söz konusu alanın 5919 ada, 4 numaralı parselin E: 1.50, Y ençok: 18.50 m yapılaşma koşulu ile  Özel Eğitim Alanı ve 5923 ada, 4 numaralı parselin E: 1.50,  Y eııçok: 18.50 m yapılaşma koşulu ile  Özel Eğitim Alanı ve  E: 1.50 Y ençok: 18.50 m yapılaşma koşulu ile  Anaokulu Alanı ve 5923 ada 5 numaralı parselin E: 1.50 Y ençok: 18.50 m yapılaşma koşulu ile  Lise Alanı olarak işlenmesi ve mülkiyeti Palandöken Belediyesine ait olan 5923 ada 2 numaralı parselin adanın güneyinde toplanarak E:2.50 Yençok:24.50 m yapılaşma koşulu ile  Konut+Ticaret Alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Görsellere ulaşmak için tıklayınız.

Palandöken İlçe Belediye Meclisinin 02.06.2021 Tarih ve 60 Sayılı Kararı ile kabul edilen Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Osmangazi Mahallesi, 4475 ada, 14 numaralı parsel de kayıtlı taşınmaz 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarında E: 2.50 Y ençok: 6.50 m yapılaşma koşulu ile Ticari Alan olarak görünmekte olup söz konusu taşınmazın doğu ve güneyinden cephe hattını bozmayacak şekilde ihdas alanı oluşturulmasını içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Meclis kararı için tıklayınız.

Görsellere ulaşmak için tıklayınız.

Aşkale İlçe Belediye Meclisinin 01.07.2021 Tarih ve 48 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum İli, Aşkale İlçesi, Emek  Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı olarak ilan edilen bölgede  imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması

Meclis kararı için tıklayınız.

Görsellere ulaşmak için tıklayınız.

Şenkaya İlçe Belediye Meclisinin 09.06.2021 Tarih ve 73 Sayılı Kararı ile reddedilen: Erzurum İli, Şenkaya İlçesi, Aşağı Mahalle 89 ada 225 numaralı parselde bulunun 5 m'lik imar yolunun kaldırılarak konut alanına dahil edilmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Meclis kararı için tıklayınız.

Görsellere ulaşmak için tıklayınız.

Erzurum İli, Oltu İlçesi, Aslanpaşa Mahallesi, 149 ada 42  nolu parselde kayıtlı taşınmazın Tarımsal Nitelikli Alan olarak işlenmesini içeren ilave imar planlarının askıya çıkarılması

Meclis kararı için tıklayınız.

Görsellere ulaşmak için tıklayınız.

Erzurum İli, Oltu İlçesi, Gökçedere Mahallesi, 616 ada 112  nolu parselde kayıtlı meri imar planlarında Belediye Hizmet Alanı olarak görülen taşınmazı taşınmazın 7.239,62 m2’lik kısmının Tarımsal Niteliği Korunacak Alan olarak işlenmesini içeren imar plan değişikliğinin

Meclis Kararı için tıklayınız.

Görsellere ulaşmak için tıklayınız.

Tekman İlçe Belediye Meclisinin 17.05.2021 Tarih ve 37 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum İli, Tekman İlçesi, İsmet Paşa Mahallesi 105 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 numaralı parseller, 106 ada 89 numaralı parsel, 109 ada 12 numaralı parsel, 172 ada 1 numaralı parsel ve Vatan Mahallesi 114 ada 1314 numaralı parsel, 115 ada 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 numaralı parseller ve 134 ada 2 numaralı parsel sınırları içerisinde mevcut imar planında Yerleşik Konut Alanı, Ticaret + Konut Alanı, Resmi Kurum Alanı ve Terminal (Otogar) Alanı olarak görünen alanda bulunan 20 metre genişliğindeki imar yoluna cephe alan parsellerin derinlikleri yapılaşma yapmak için yeterli derinliğe sahip olmaması sebebiyle söz konuş yolun 17 metreye düşürülmesi ve  bahse konu alanda bulunan 12 metrelik yolun kadastral parseller doğrultusunda kuzey yönünde ötelenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Meclis kararı için tıklayınız.

Görsellere ulaşmak için tıklayınız.

Karayazı İlçe Belediye Meclisinin 04.06.2021 Tarih ve 29 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum İli, Karayazı İlçesi, Bayraktar Mahallesi 122 ada 78 numaralı parselde kayıtlı, meri imar planlarında konut dışı kentsel çalışma alanı ve kültürel tesis alanı olarak görünen taşınmazların ticaret alanı ve kültürel tesis alanı olarak yeniden düzenlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Meclis kararı  için tıklayınız.

Görsellere ulaşmak için tıklayınız.

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi, 4714 ada 7 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz meri imar planlarında park ve yol olarak görünmekte olup  Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2021 tarih ve 3 sayılı meclis kararıyla Mevcut Halinin Devam şeklinde karar verilmiştir. Tugay Emlak Otomotiv İnşaat Ltd Şti tarafından 25.02.2021 tarihinde itirazın edilmiş olup söz konusu parselin Bitişik Nizam 8 Kat Konut+Ticaret Alanı olarak işlenmesini içeren imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Görsellere ulaşmak için tıklayınız.

Palandöken İlçe Belediye Meclisinin 07/07/2021 tarih 72 sayılı Meclis Kararıyla kabul edilen İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt raporuna istinaden Harput Mahallesinde Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 5284 Ada 4 Parsel, 5284 Ada 3 Parsel, 5284 Ada 2 Parsel, 5284 Ada 1 Parsel ve Mülkiyeti Palandöken Belediyesine ait 5291 Ada 3 Parsel, 5291 Ada 2 Parsel, 5291 Ada 1 Parsel ve 12712 Ada 6 Parsel de 14.341 m² BL-6 Kat TAKS:0.40 KAKS:2.40 Konut+Ticaret Alanı, 7733m² Park alanı ve 12.345 m² genel otopark alanı olacak şekilde plan yapılmasına ilişkin İmar Plan Değişikliğinin askıya çıkarılması

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Görsellere ulaşmak için tıklayınız.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin 1/5000 ilave + revizyon imar planının yapım yetkisinin Horasan Belediyesine verilmesi hususunun askıya çıkarılması

Meclis kararı için tıklayınız.

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Yukarı Mumcu Mahallesi Atatürk Evi kuzeyinde yapımı planlanan Şehir Kulübü binası kitlesinin imar planına işlenmesini talep etmektedir. Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 13.07.2021 tarih ve 4685 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup, söz konusu imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Meclis Kararı İçin tıklayınız.

Görsellere ulaşmak için tıklayınız.

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi,  Yukarı Yoncalık ve Aşağı Yoncalık Mahallelerinin  bulunduğu alana yönelik hazırlanan koruma amaçlı imar planı değişikliği Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 13.07.2021 tarih ve 44684 sayılı Kararı ile uygun görülmüş olup  söz konusu koruma amaçlı imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Meclis Kararı İçin tıklayınız.

Görsellere ulaşmak için tıklayınız.

Erzurum İli sınırları içerisinde Büyükşehir Belediyemizce çalışmaları yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarında verilecek olan inşaat ruhsatlarında, bazı parsellerin üzerinde otopark alanlarının karşılanamaması ve otopark yönetmeliği uyarınca; parselin de otopark yeri karşılanamayan taşınmazların inşaat ruhsatı aşamasında ada parsel bilgileri belirtilerek otopark yerlerinin gösterilmesi gerektiği belirtildiğinden dolayı İl bazında genel otopark alanlarının belirlenmesine yönelik imar planlarının askıya çıkarılması

Meclis Kararı İçin tıklayınız.

Yakutiye İlçesi Kavak Mahallesi 13019 ada 4 nolu parseli de kapsayacak şekilde Park Alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Meclis Kararı İçin tıklayınız.

Görsellere ulaşmak için tıklayınız.

 

Erzurum İli Yakutiye İlçesi Gölbaşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 386 konut ve 1 adet Ticaret Merkezi ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Proje Alanı Uygulama İmar Planında Konut Alanı olarak planlanan kısmının  Konut+Ticaret Alanı olarak işlenmesini içeren imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması

Meclis Kararı İçin tıklayınız.

Görsellere ulaşmak için tıklayınız.

     Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Cumhuriyet Caddesi 25 metreden 30 metreye çıkarılmasını içeren yol düzenlemelerine ait imar planlarına yapılan itirazın askıya çıkarılması

Meclis Kararı İçin tıklayınız.

Görsellere ulaşmak için tıklayınız.

İlgi dilekçe ile Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisinin 31.05.2021 tarih ve 301 sayılı Kararı ile kabul edilen Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Cumhuriyet Caddesi 25 metreden 30 metreye çıkarılmasını içeren yol düzenlemelerine ait imar planlarına yapılan itirazın askıya çıkarılması

Meclis Kararı İçin tıklayınız.

Görsellere ulaşmak için tıklayınız.

Aziziye İlçesi, Gezköy Mahallesi 0 ada 956 numaralı parselin kuzeyinde bulunan park alanının kaldırılması ve parselin batısına kuzey-güney yönlü 10 metrelik yolun işlenmesinin içeren 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin ASKIYA ÇIKARILMASI

Meclis Kararı İçin tıklayınız.

Görsellere ulaşmak için tıklayınız.

AŞKALE İLÇESİ YEŞİLOVA MAHALLESİNE AİT 09.04.2021 TARİH VE 272 SAYILI MECLİS KARARINDA YENİOVA YAZILAN MAHALLE İSMİNİN YEŞİLOVA OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ HUSUSUNUN ASKIYA ÇIKARILMASI

Meclis Kararı İçin tıklayınız.

Erzurum İli, Hınıs İlçesi, Yukarı Kayabaşı Mahallesi, 198 ada 30, 31 ve 32 numaralı parseller ve çevresinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Kültürel Tesis, Park ve Sosyal Tesis Alanı olarak görünen alanın Millet Bahçesi olarak imar planlarına işlenmesi

Meclis Kararı İçin tıklayınız.

Görsellere ulaşmak için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

İletişim Bilgileri

Kurum Adı : ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Çalışma Saatleri : 08:00 - 18:00 (Hafta İçi)
Telefon : +90(442) 344 10 00
Çağrı Merkezi : 444 16 25    7 / 24 Hizmetinizde
Fax : 0(442) 233 02 20
Web : https://www.erzurum.bel.tr
Adres : MuratPaşa Mahallesi Merkezi Yönetim Cad. No:2 Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı 25100 Erzurum
     

 

©2016 Erzurum Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.