E-DİLEKÇE


  • Bu sayfada e-Dilekçe oluşturabilmek için “Elektronik İmza” sahibi olmanız gerekmektedir.
  • Dilekçenizi doğrudan ilgili Belediye Başkanlığı’nı seçerek ve dilekçe konusunu açık bir şekilde ifade ederek kaydediniz.
  • Dilekçe sahibinin yerleşim yeri veya ulaşılabilir adres beyanında bulunulması gerekmektedir.
  • Dilekçeleriniz ilgili belediyede resmi evrak olarak işleme alınacaktır.