T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

  T.C.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

 

Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait tabloda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.   maddesine istinaden Açık Artırma Teklif usulü ile 21/12/2017 Perşembe günü saat

14:00’da Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. Taşınmazlara muhammen bedel, geçici teminat ve şartname bedeli aşağıda yer alan tablodaki gibidir.

 

ŞEHİTLER SOSYAL KONUT A-BLOK

Bulunduğu Kat

Bağımsız Bölüm

Cephe

Daire Alanı m²

Muhammen Bedel  (TL)

Geçici Teminat (TL)

Şartname Bedeli (TL)

Zemin Kat

3

Doğu

1+1

45,14

42.332,73

1.270,00

50,00

4

Güneydoğu

1+1

55,36

54.317,90

1.630,00

50,00

5

Güney

1+1

53,51

53.125,22

1.594,00

50,00

6

Güney

1+1

56,35

55.825,94

1.675,00

50,00

7

Güneybatı

1+1

55,36

55.451,09

1.664,00

50,00

8

Batı

1+1

45,14

44.599,10

1.338,00

50,00

10

Güney

3+1

110,13

109.801,50

3.295,00

50,00

ŞEHİTLER SOSYAL KONUT B-BLOK

Bulunduğu Kat

Bağımsız Bölüm

Cephe

Daire Alanı m²

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

Şartname Bedeli (TL)

Zemin Kat

1

Kuzey

2+1

82,04

75.156,75

2.254,70

50,00

3

Doğu

1+1

45,14

42.332,73

1.269,98

50,00

4

Güneydoğu

1+1

55,36

54.317,90

1.629,54

50,00

5

Güney

1+1

53,51

53.125,22

1.593,76

50,00

6

Güney

1+1

56,35

55.825,94

1.674,78

50,00

7

Güneybatı

1+1

55,36

55.451,09

1.663,53

50,00

8

Batı

1+1

45,14

44.599,10

1.337,97

50,00

1.Kat

10

Güney

3+1

110,13

109.801,50

3.294,05

50,00

2.Kat

16

Güney

3+1

110,13

110.368,09

3.311,04

50,00

ÇAYKARA İŞ MERKEZİ

Sıra No

Bağımsız Bölüm No

Alan  ( m² )

Muhammen Bedel ( TL )

Geçici Teminat               ( TL )

Şartname Bedeli (TL)

1

132

30,00

55.000,00

1.650,00

200,00

2

133

31,00

56.000,00

1.680,00

200,00

3

134

35,00

65.000,00

1.950,00

200,00

PALANDÖKEN İLÇESİ OSMAN BEKTAŞ MAHALLESİ

Ada/ Parsel

İmar Durumu

Ana

Taşınmaz m²

Pay/ Payda

m² Birim

Fiyatı TL

Muhammen Bedel ( TL )

Geçici Teminat               ( TL )

Şartname Bedeli (TL)

6072 / 2

Konut

Taks:0,20 Kaks: 0,40

1.212,60

1/1

400,00

485.040,00

14.552,00

300,00

6072 / 3

Konut

Taks:0,20 Kaks: 0,40

1.334,06

1/1

415,00

553.634,90

16.610,00

300,00

6072 / 4

Konut

Taks:0,20 Kaks: 0,40

1.228,50

1/1

415,00

509.827,50

15.295,00

300,00

6072 / 5

Konut

Taks:0,20 Kaks: 0,40

1.120,05

1/1

400,00

448.020,00

13.441,00

300,00

 PALANDÖKEN İLÇESİ OSMANGAZİ MAHALLESİ

Ada/ Parsel

İmar Durumu

Ana

Taşınmaz m²

Pay/ Payda

m² Birim

Fiyatı TL

Muhammen Bedel ( TL )

Geçici Teminat               ( TL )

Şartname Bedeli (TL)

12515/7

Konut E=2,50 Yençok=24,50 m

2.419,83

1/1

775,00

1.875.368,25

56.262,00

250,00

AZİZİYE İLÇESİ GEZKÖY MAHALLESİ

Ada/ Parsel

İmar Durumu

Ana

Taşınmaz m²

Pay/ Payda

m² Birim

Fiyatı TL

Muhammen Bedel ( TL )

Geçici Teminat               ( TL )

Şartname Bedeli (TL)

1672/46

Konut                 Taks:0,35 Kaks: 1,75

725,18

1/1

650,00

471.367,00

14.142,00

200,00

                                   

 

Şehitler Sosyal Konutlarda bulunan dairelerin satış bedelinin % 50’si ve İhale Karar Pulu peşin, kalan %50’si ise 24 ay eşit taksitle ödenecektir.

Çaykara İş Merkezinde kayıtlı Bağımsız bölümlerin satış bedeli ve İhale Karar Pulu peşin ödenecektir.

Osman Bektaş mahallesinde kayıtlı arsanın satış bedelinin % 50’si ve İhale Karar Pulu peşin, kalan %50’si ise 20 ay eşit taksitle ödenecektir.

Osmangazi mahallesinde kayıtlı arsanın satış bedelinin % 50’si ve İhale Karar Pulu peşin, kalan %50’si ise 20 ay eşit taksitle ödenecektir. Peşin ödenmesi halinde satın alınan bedel üzerinden %3 indirim yapılacaktır.

Gezköy mahallesinde kayıtlı arsanın satış bedelinin % 50’si ve İhale Karar Pulu peşin, kalan %50’si ise 10 ay eşit taksitle ödenecektir.

 

 

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLA

1- Kanuni İkametgâh sahibi olmak

2-Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek

3- Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi

4-İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.

5-Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz Belgesi

6- Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici   Teminat mektubu.

7- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.

8-Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz

9- Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir

10-2886 Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar bu ihaleye katılamazlar

11-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir

12-Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir

13- Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.

 

 

İLAN OLUNUR.