BANKA PROMOSYON İHALE ŞARTNAMESİ

BANKA PROMOSYON İHALE ŞARTNAMESİ

 

1-Kurum Adı                                                :T.C. ERZURUM BÜYÜKŞHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Adres                                                             MERKEZİ YÖN.CAD.YAKUTİYE ERZURUM

 

Telefon-Faks                                                 : 0 442 233 00 04 -0442 233 90 23

2- İhale Konusu                                             : Personel Maaş ve İkramiye Alacakları Promosyon   İhalesi

3- İhale Usulü                                                 : Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü

4 -Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı                        : 565 Kişi

5-Promosyon dağıtılacak personel sayısı        : 565 Kişi

 

8- Promosyon İhalesi Toplantı Yeri                  : Erzurum Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

 

9- Promosyon İhalesi Tarih ve Saati               :08.09.2015     15:00

TANIMLAR:

Bu Şartnamede Belirtilen

KURUM: ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BANKA: İHALE SONUCU MAAŞ PROMOSYON SÖZLEŞMESİ İHALESİNE KATILACAK BANKA’YI tanımlar

 

GENEL ŞARTLAR

 

1.      Maaş promosyon sözleşmesi İhaleyi Kazanan  banka ile    Kurumumuz    arasında    3 (üç) yıl (36 ay) süreli olacak şekilde yapılacaktır.İmzalanacak sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarih 15/10/2015  günüdür

 

2.      Teklif verecek bankaların E.B.B. personelinin sözleşme süresi boyunca işlem yapma konusunda sıkıntı çekmeyeceği yaygın servis ağı bulunmalıdır.en az 1 tanesi E.B.B. Hizmet binası yakınında olmak üzere şehrin muhtelif noktaların 7 veya üzerinde  ATM ile hizmet verilmelidir. Mevcut ATM’ lerden günlük 1.500,00 TL ye kadar çekim yapılabilmelidir. Bu rakam koşullara göre güncellenecektir.

 

3.      Anlaşma yapılacak banka; ATM'lerini EBB personeline  herhangi bir masraf, komisyon vb. talep etmeden kullandıracaktır.

 

4.      Anlaşma yapılan banka; haftanın her günü ve saatinde ATM’lerde yeterli miktarda para bulundurmakla yükümlüdür.

 

5.      Anlaşma yapılan banka; bankamatik cihazında oluşacak arıza ve para bitiminde durumun bankaya bildirilmesinden itibaren en kısa sürede mevcut duruma müdahale edip hizmetin devamını sağlamak zorundadır.

 

6.      EBB tarafından ; personelin maaş ödemeleri her ayın onbeşinci (15.)  gününden iki iş günü önce bankada bulunan kurum/birim hesaplarına sayısal ortamda (CD,ELEKTRONİK POSTA ,FLASH BELLEK v.b.) ve yazılı olarak aktarılır. Banka bu ödemeleri her ayın 15’inin başladığı gece saat 00.01’den itibaren personel hesaplarına aktararak hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirmeyi taahhüt der. Ek ödemeler (İkramiye vb)ise,bankaya talimatın verildiği günü izleyen 1 gün sonra tatil veya iş günü gözetilmeksizin; kurum tarafından gönderilecek diğer  ücretleri havalenin yapıldığı gün hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir.

 

 

7.      Maaş ve diğer ödemelerde banka kurum yetkililerine  bilgilendirme  işlemi yapacaktır.

 

8. Verilecek  promosyonun her personele eşit miktarda dağıtılacaktır. Promosyonlar  

 personellerin adına açılacak maaş hesaplarına yatırılacaktır.

 

9. Anlaşma yapılan banka, promosyonun protokolde belirtilecek tutarın hepsini bir defada   olmak üzere  kurum personelinin hesabına yatıracaktır. Ödeme ilk maaş ödemesi  ile birlikte yapılacaktır. Banka personel hesabına ne kadar ödeme yapıldığı bilgisini Başkanlığımızın ilgili birimlerine ayrıntılı olarak bildirmek zorundadır.

 

10.Anlaşma yapılan banka; anlaşma sürecince ATM kartı,ek kart ve kredi kartlarının verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı kurumumuz personelinden yıllık kart ücreti ile internet bankacılığı, telefon bankacılığı veya ATM aracılığıyla gerçekleştirilen havale ve EFT işlemlerinden ve personelin bankadaki hesaplarından anlaşma süresince aylık veya yıllık hesap işletim ücreti, işlem masrafı,  yıllık,aylık veya dönemlik kart aidatı üyelik ücreti vb herhangi bir ücret veya her ne ad altında olursa olsun başka bir masraf ve/veya ücret vb talep etmeyecektir.Personellerimize dağıtılacak banka hesap kartları ile personelimize verilecek kredi kartı,sanal kart vb. kartlardan;kartların dağıtımı ve tahsisine ilişkin sözleşmelerde yer alsa bile kullanım,yenileme,değiştirme ücreti,tahsis bedeli vb. adlar altında herhangi bir bedel talep etmeyecektir

Banka, personellerimizin  maaş hesaplarından banka şubelerinde  yapacağı havale,EFT vb benzeri bankacılık işlemlerinden BSMV dahil hiçbir ücret ve komisyon alınmayacağını taahhüt eder

 

8.      Anlaşma yapılan banka belediye personelinin  ve belediyemiz kurumsal işlemlerinin bankacılık işlemlerini daha kolaylıkla yapabilmesi için yeterli personel görevlendirecektir.

 

9.       Banka, personelin isteği  halinde ek hesap ve fon hesabı açmak zorundadır.ek hesaplara ilişkin aylık faiz oranlarında  en az %10 indirim yapılmalıdır.Personellerimizce kullanılacak  ek hesaplara ilişkin  geri ödeme kullanılan ek hesap tutarı ve faizlerinin ek hesabın kullanılmasını müteakip personelin hesabına yatırılacak ilk maaş ödemesinden kesilir.Ek hesap geri  ödeme tarihi her ayın 15. günüdür. Bu kesintiler dönemler halinde yapılamaz. Personellerimiz kendilerine tanımlanacak ek hesap miktarlarının azaltılmasını,kapatılmasını talep ederse bu isteği en kısa zamanda gerçekleştirilir. Ek hesap miktarlarının artırılması talebinin gerçekleştirilmesi bankanın sorumluluğundadır

 

10.  personellerimizin maaş hesaplarından vereceği tüm otomatik ödeme talimatlarında bankadan  kaynaklanacak gecikme ve aksamların sorumluluğu  bankaya aittir ve tazmini bankadan  talep edilebilecektir

 

11.   Personellerimizin yapacağı kredi başvuruları öncelikli olarak değerlendirmeye alınmalıdır. Anlaşma yapılan banka; kurum personelinin durumunda sakınca olmaması halinde, her türlü kredi taleplerinde masraf talep edemeyecek ve personelin maaşının 5 katına kadar kefilsiz tüketici kredisini  verecektir. Bankanın krediyi verdiği tarihteki kredi faiz oranı üzerinden indirimli veya kampanyalı kredi verilecek bunu kredi faiz indirimlerinin ve kampanyalarının Kurum Personeline duyurulmasını sağlayacaktır.Personellerimizin 2.kez kredi talebinin değerlendirilmesi ve sonuçları Bankanın sorumluluğundadır

 

 

12. Banka, sözleşme başlangıç tarihinden sonra Kuruma  atanan, tayin olan, naklen gelen, (daha önceden çalıştığı yerden promosyon ödemesi almamış olan kişiler için) her personel için teklif edilen tutarın protokol yapıldığı zamandaki personel başına düşen miktarın sözleşme süresine bölünmesi ile bulunan aylık tutar oranın yeni personelin göreve başlamasından itibaren sözleşmenin kalan süresine  (ay olarak) çarpımı sonucu bulunan oluşan tutarda ödeme yapacaktır. Sözleşme boyunca kurumumuzdan ayrılan personellere ödenen promosyon bedelleri hiçbir durumda geri istenemez 

13.  Yapılacak Sözleşmenin Her İki Taraftan Birinin  Her Ne Nedenle Olursa Olsun Sona       Erdirilmesi Halinde Verilen Promosyon Geri Talep Edilemez

 

TEKLİFLER VE  DEĞERLENDİRME USULÜ

  1. Banka promosyon ihalesi kapalı zarf ve açık artırma usulü  ile yapılacaktır. Teklif zarfının üstünde de, bankanın adı, tam adresi ve yetkili kişinin imzası bulunmalıdır.Şartnamede belirtilen saate kadar verilen teklifler sırasıyla açılacak ve teklif tutanağına kayıt edilecektir.
  2. İstekliler tarafından kapalı zarf içinde verilen yazılı teklifler, ilk teklif olup komisyon tarafından banka yetkililerin huzurunda değerlendirilmesinden sonra, açık artırmaya geçilecektir. Açık artırma turlarında, ihaleye iştirak eden banka yetkilileri tekliflerini açık artırma usulü ile yineleyeceklerdir.  Komisyon ve istekli bankalar ihale sırasında görüşme yapabilmek için  ihaleye ara verebileceklerdir. Açık artırma sonucu en avantajlı teklif veren banka ihaleyi kazanmış sayılacaktır.

 

  1. Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde, en avantajlı teklif olarak şartnamede belirtilen tüm şartların kabul edildiği ve promosyon olarak verilen en yüksek fiyat teklifi esas alınacaktır. İhale üzerinde kalan istekli bankaya bu karar yazılı olarak bildirilecek ve sözleşmeye davet edilecektir. İstekli bankanın, bu davetin tebliğ tarihini izleyen 7 (yedi) gün içinde sözleşmeyi imzalaması şarttır. Sözleşme Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ana Hizmet Binasında  imzalanacaktır. Sözleşmeden sonra yüklenici banka, sözleşmenin başlayacağı ilk güne kadar tüm işlemlerini hazır hale getirecektir.

CEZAİ HÜKÜMLER

 

  1. Açık artırma sonucunda promosyon ihalesini kazanan bankanın, protokol (sözleşme) imzalamaya yanaşmaması halinde açık artırma sonucunda verdiği teklifin (kurum personelinin tamamına vermeyi taahhüt ettiği promosyon miktarının tamamı esas alınacaktır) %20 (yüzde yirmi) si kadar ceza ödemeyi kabul eder.

 

  1. Anlaşmalı banka, bu şartnamede belirtilen şartları yerine getirmekle yükümlüdür.

 

  1. Anlaşmalı banka, yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde; 1. defa  yazılı olarak uyarılır. 2. defa tekrarında sözleşme bedelinin %10 (yüzde on) u oranında ceza ödemeyi kabul eder. 3. defa tekrarında ise sözleşme tek taraflı olarak feshi edilir.

 

4-Bu şartnamede belirtilen hususlar banka tarafından yerine getirilmediği takdirde banka herhangi bir hak talep edemez ve davacı olamaz.

 

5-Banka anlaşma halinde imzalanacak sözleşme ile üstlendiği işleri E.B.B nin yazılı izni olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde her türlü sorumluluğu bankaya ait olmak E.B.B  mahkemeden bir karar almadan, ihtar ve protestoya gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirir. Bu durumda banka E.B.B’den herhangi bir hak talep edemez.

 

6-İtilaf halinde yalnızca Erzurum Mahkemeleri yetkilidir.

 

     DİĞER HÜKÜMLER

 

          1- İmzalanacak sözleşme ve eklerine tahakkuk edecek damga vergisi ile tüm yasal giderle ve yükümlülüğün yerine getirilmesine ait her türlü (Noterler,Vergi Daireleri,Odalar vb.Kurumlaraca tahsil edilen) harç, resim ve vergiler ile KDV Banka’ya aittir

 

 

NOT: Mutabakat mektübu ektedir.

Ek: Mutabakat Mektubu indir.