ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN ERZURUM-İSPİR ARASI 6 ve ERZURUM-PAZARYOLU ARASI 2 ADET SABİT ve SÜRELİ İLÇE TOPLU TAŞIMA HATTININ HER BİRİ İÇİN 10 (On) YIL SÜREYLE KİRA İŞİ İHALESİ

Erzurum Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Erzurum-İspir arası 6 ve Erzurum-Pazaryolu arası 2 adet sabit ve süreli İlçe Toplu Taşıma Hattının her biri için 10 (On) yıl süreyle kira işi İhalesi 26.01.2017 Perşembe günü saat 14.00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine istinaden Açık teklif (artırma) usulü ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi 3. Kat Yemekhane yanında bulunan Encümen salonunda yapılacaktır.