İMAR PLANI VE DEĞİŞİKLİKLERİN ASKIYA ÇIKARILMASI

*Yakutiye İlçe Belediye Meclisinin 03.01.2024 Tarih ve 8 Sayılı Kararıyla kabul edilen; Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Kavak Mahallesi I46B06B4C numaralı paftada Yakutiye Belediyesi tarafından resen yapılan, UİP-251042593 plan işlem numaralı imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

*Yakutiye İlçe Belediye Meclisinin 03.01.2024 Tarih ve 9 Sayılı Kararıyla kabul edilen; Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi 6723 ada 12 numaralı parseli kapsayan alanda yapılan, UİP-251042596 plan işlem numaralı imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması.

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

*Gölbaşı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Sınırları içerisinde yer alan; Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Abdurrahmanağa Mahallesi 11457 Ada 3, 4, 5, 6 ve 18 numaralı parsellerin bulunduğu alan onaylı imar planlarında 7 kat kitle işlemeli TİCK ve Konut Alanı olarak görünmekte olup söz konusu alanın Erzurum İl Jandarma Komutanlığının ilgi yazısı doğrultusunda aynı yapılaşma koşullarıyla Resmi Kurum Alanı (Jandarma) olarak işlenmesi içeren imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması.

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

* Erzurum İli, Yakutiye İlçesi İstanbul Kapı (TCDD) Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanına ait imar planlarının yeniden değerlendirilmesi hususunun askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

*Ulaşım Daire Başkanlığının talebi üzerine; Yakutiye İlçesi Terminal Caddesi ile Farabi Caddesi kesişim noktasına (MNG AVM Kavşağına) yeni trafiğe açılan Abdürrahim Şerif Beygu Caddesi’nin bağlanmasını içeren kavşak projenin uygulanması için MNG AVM kavşağı girişinde bulunan TEDAŞ’a ait Trafo Köşkünün taşınması ve kavşak projesinin imar planına işlenmesi hususunun askıya çıkarılması.

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Yakutiye İlçesi  Mirzamehmet Mahallesi, 13579 ada 22 numaralı parselde yer alan taşınmazı müze olarak kullanılmak üzere tahsis edilmesi için başvuru yaptığını ancak koruma amaçlı imar planında söz konusu parselin ticaret fonksiyonun olması nedeni ile tahsis edilemediğini belirterek plan değişikliği talep etmiştir. Yakutiye İlçesi Mirzamehmet Mahallesi, 13579 ada 22 numaralı parselde yer alan taşınmazı müze olarak kullanılmak üzere tahsis edilebilmesi için koruma amaçlı imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

*Yakutiye İlçe Belediye Meclisinin 04.12.2023 Tarih ve 107 Sayılı Kararıyla kabul edilen; Erzurum İli, Yakutiye İlçesi Ayazpaşa Mahallesi 632 ada 1 numaralı parselin bulunduğu alana yönelik hazırlanan ada kenarlarının düzenlenmesi ve Ticaret Alanının artırılmasının içeren Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.06.2022 Tarih ve 5278 Sayılı kararıyla uygun bulunmuş olup bahse konu Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

*Erzurum İli Pasinler İlçesi, Muhtelif Mahallelerde yapılan Revizyon İmar Planı Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2023 tarih ve 763 sayılı Kararı ile yeniden değerlendirilmek üzere iadesi yönünde karar verilmiş olup, Pasinler İlçe Belediye Meclisinin 03.01.2024 Tarih ve 6 Sayılı Kararı ile itiraz edilmiştir. Söz konusu itirazın Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi uyarınca itirazın değerlendirilmesi hususunun askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

*Pasinler İlçe Belediye Meclisinin 03.01.2024 Tarih ve 3 Sayılı Kararı; Erzurum İli Pasinler İlçesi, Reşadiye Mahallesi, 242 ada, 21 nolu parselde kayıtlı taşınmazda yapılan imar planı değişikliği hususunun askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

*Pasinler İlçe Belediye Meclisinin 04.12.2023 Tarih ve 87 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Reşadiye Mahallesi, 234 ada, 32 nolu parselde kayıtlı meri imar planların Park Alanı olarak görülen taşınmazın Ticaret Alanı olarak işlenmesi ve Reşadiye Mahallesi 226 ada 16 nolu Parselin güneyinde Resmi Kurum Alanı olarak planlanmış olan kadastral boşluğun Park alanı olarak işlenmesini içeren imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması.

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

*Pasinler İlçe Belediye Meclisinin 04.12.2023 Tarih ve 88 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Paşabey Mahallesi, 475 ada 1 parsel ve Reşadiye Mahallesi, 236 ada, 4 nolu parselde kayıtlı meri imar planlarında Yaya Yolu, Taşıt Yolu ve Park Alanı olarak görülen taşınmazların isabet ettiği alanda yol düzenlemesini yapılarak A-3 Kat Ticaret Alanı olarak işlenmesini içeren imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması.

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

*İspir İlçe Belediye Meclisinin 08.05.2023 Tarih ve 49 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum İli, İspir İlçesi, Aşağı Özbağ Mahallesi 330 ada 7 numaralı parsel ve 333 ada 22 parsel çevresinde küçük sanayi alanın genişletilmesini içeren imar değişikliğinin askıya çıkarılması.

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

*İspir İlçe Belediye Meclisinin 12.10.2023 Tarih ve 98 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum İli, İspir İlçesi, Zeyrek Mahallesi 193 ada 18 numaralı parselin Yenilebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı olarak düzenlenmesini içeren imar planının askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

*Aşkale İlçe Belediye Meclisi 03/01/2024 Tarih ve 9 sayılı kararı ile: Erzurum İlçesi, Aşkale İlçesi, Kıbrıs Mahallesi 118 ada 1 numaralı parselde kayıtlı taşınmaza imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

*Erzurum İli, Oltu İlçesi, Şehitler Mahallesi 130 ada 1 numaralı parselde bulunan taşınmaza ait imar planının askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

*Karayazı İlçe Belediye Meclisinin 05.12.2023 tarih ve 74 sayılı Kararı ile kabul edilen, Erzurum İli Karayazı İlçesi, Bayraktar Mahallesi, 114 ada 387 nolu parselin çevresinde yapılan imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

*Erzurum İli, Palandöken İlçesi Osmangazi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı sınırları içerisinde kalan imar planlarının yeniden değerlendirilmesi hususunun askıya çıkarılması.

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

*Pasinler İlçe Belediye Meclisinin 03.01.2024 Tarih ve 5 Sayılı Kararı; Erzurum İli Pasinler İlçesi Büyüktuy Mahallesi 117 ada 170, 171, 209 ve 241 nolu parsellerde kayıtlı meri imar planlarının Akaryakıt İstasyon Alanı olarak görülen taşınmazlarda yapılan ilave imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması.

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

*Pasinler İlçe Belediye Meclisinin 04.09.2023 Tarih ve 69 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Kethuda Mahallesi, 311 ada, 18, 46, 47,48 ve 49 nolu parsellerde kayıtlı meri imar imar planlarında sanayi alanı olarak görülen taşınmazın, Konut Alanı olarak planlanmasını içeren imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

*İspir İlçe Belediye Meclisinin 07.09.2023 Tarih ve 89 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum İli, İspir İlçesi, Karşıyaka Mahallesi 273, 277, 278, 293 ve 296 numaralı adaların etrafındaki yolların 7 metre olarak düzenlenmesini içeren imar değişikliğinin askıya çıkarılması.

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.