İMAR PLANI VE DEĞİŞİKLİKLERİN ASKIYA ÇIKARILMASI ...

*Aşkale İlçesi Bahçelievler mahallesi 321 ada 140 numaralı parsele ait imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

*Erzurum İli, İspir İlçesi, Yukarı Mahalle 102 Ada 148 Ve 159 Numaralı Parsellerde Camii Yapımına Yönelik Hazırlanan Nazım Ve Uygulama İmar plan değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

Resim için tıklayınız.

*Erzurum İli, Oltu İlçesi, Gökçedere Mahallesi  622 ada 18 numaralı taşınmaz üzerinde TOKİ Alanını içeren imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

Resim için tıklayınız.

*Erzurum İli, Oltu İlçesi, Gökçedere Mahallesi 615 ada 10 numaralı parselde bulunan taşınmaz 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Arıtma Tesis Alanı olarak planlanmakta olup söz konusu alanın Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı olarak planlanmasını içeren imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

Resim için tıklayınız.

*Erzurum İli, Karayazı İlçesi, Bayraktar ve Yeni Mahallesinde ki muhtelif alanlarda Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Anonim Şirketi tarafından Doğalgaz Regülatörü kurulması amacıyla "Regülatör Alanı" yapılmasını içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

Resim 1 için tıklayınız.

Resim 2 için tıklayınız.