İMAR PLANI VE DEĞİŞİKLİKLERİN ASKIYA ÇIKARILMASI ...

*Şehitler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı sınırları içerisinde kalan; Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Soğukçermik Mahallesi 12501 ada 2 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz onaylı imar planlarında Emsal: 1.50, Y ençok: 15.50 m yapılaşma gelişme konut alanı olarak görünmekte olup söz konusu alanın aynı yapılaşma koşullarıyla ticaret+konut alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

*Erzurum İli Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesinde bulunan II. OSB alanının çevresinde ki bağlantı yollarının revize edilmesini içeren Nazım İmar Planı Revizyonunun askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

*Erzurum İli Pasinler İlçesi, Kasımpaşa Mahallesi sınırları içinde kısmi olarak yapılan revizyon imar planına yapılan itirazların askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

*Erzurum İli Oltu İlçesi, Gökçedere Mahallesi 609 ada 57 ve 117 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali) olarak işlenmesini içeren ilave imar planının askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

*Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Şehitler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanına ait imar planlarının askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

*Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Kavak Mahallesi 2089 ada 9 numaralı parselin güneyindeki mülkiyeti Yakutiye İlçe Belediyesine ait olan alanın Emsal:1.00, Yençok: Serbest yapılaşma koşullarıyla Cami alanı olarak işlenmesi ve "Cami alanında çekme mesafesi aranmaz" şeklinde plan notu eklenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

*Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Topçuoğlu Mahallesi 494 ada 14 numaralı parsel için talep edilen imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

*Erzurum İli Yakutiye İlçesi Bakırcı mahallesi 611 ada 3 numaralı parselde kayıtlı taşınmaza ait imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

*Erzurum İli Tortum İlçesi, Yumaklı Mahallesi 154 ada 21-26-27-29-33 ve 51 parsellerde ve Taşbaşı Mahallesi 156 ada 3 parselde kayıtlı taşınmazların Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı olarak işlenmesini içeren imar planının askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

*Erzurum İli Şenkaya İlçesi, Yukarı Mahalle 309 ada 182 parsel numaralı taşınmaz sınırları içerisinde yer alan "İçme Suyu Tesisleri Alanı ve Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanında" bir bölüme Palen Enerji Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Anonim Şirketi tarafından Doğalgaz Bölge Regülatörü kurulması amacıyla "Regülatör Alanı" yapılmasını içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

*Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Aşağı Yoncalık Mahallesi, 6533 ada ve çevresindeki muhtelif parsellerde Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içerisinde kalan taşınmazlara yönelik OK3 Ticaret+Turizm+Konut Alanı, OKT2 Ticaret+Turizm+Konut Alanı olarak değiştirilmesini içeren koruma amaçlı imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

*Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Aktoprak Mahallesi 0 ada 504, 513, 516, 518, 519 ve 540 numaralı parselleri kapsayan alanda yapılan Güneş Kaynaklı Yenilenebilir Enerji Sistemleri amaçlı hazırlanan imar planının askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

*Erzurum İli Olur İlçesi, Merkez Mahallesi 159 ada 4 numaralı parselde bulunan taşınmazın yaklaşık 39,00 m2'lik alanın doğalgaz altyapı çalışmaları gereği Regülatör Alanı olarak işlenmesini içeren imar plan değişikliğinin askıya  çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

*Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Gez Mahallesi 280 ada 24 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu alanda yapılan imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

*Tekman İlçesi Vatan Mahallesi 0 ada 2, 121 ada 1-7, 123 ada 1, 124 ada 1-2, 126 ada 1, 127 ada 1, 128 ada 1- 2-3-4 ,129 ada 1-3, 130 ada 2-8, 131 ada 1, 132 ada 6-7, 149 ada 6, 152 ada 1, 154 ada 1, 269 ada 4 numaralı parseller sınırlarında onaylı imar planında 10 ve 12 metre genişliğindeki imar yolları mevcut kadastro ve yapılaşmaların doğrultusunda  yeniden düzenlenmesini içeren imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.