İMAR PLANI VE DEĞİŞİKLİKLERİN ASKIYA ÇIKARILMASI

Kazım Yurdalan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanında ki imar planının askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız
Meclis Kararı İçin Tıklayınız

Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Çiftlik ve Murat Paşa Mahallelerinin sınırları içerisinde yapılan Nazım İmar Planı Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2023 Tarih ve 176 Sayılı Kararıyla kamu yararı içeriyor olması sebebiyle kabulü yönünde karar verilmiş olup ilgi dilekçe ile itiraz edilerek söz konusu alanda faaliyet gösterilen maden ocağının planlara işlenmesini içeren itirazın askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız
Meclis Kararı İçin Tıklayınız

Erzurum İli, İspir İlçesi, Yukarı Özbağ 578 ada 100 ve 109 numaralı parsellerin  mevcutta mera alanı olan alanda gelişme konut alanı, donatı alanları ve belediye hizmet alanı olarak düzenlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız
Meclis Kararı İçin Tıklayınız

Erzurum İli, İspir İlçesi, Yukarı Özbağ 578 ada 100 ve 109 numaralı parsellerin  mevcutta mera alanı olan alanda gelişme konut alanı, donatı alanları ve belediye hizmet alanı olarak düzenlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız
Meclis Kararı İçin Tıklayınız

Erzurum İli, Olur İlçesi, Merkez Mahallesi 104 ada 24 numaralı parselde bulunan taşınmazın içinde bulunan 7 metrelik imar yolunun mülkiyet ve yapılaşma durumu göz önünde bulundurularak kuzey yönünde kaydırılmasını içeren imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız
Meclis Kararı İçin Tıklayınız

Erzurum İli Pasinler İlçesi Kethuda mahallesi 110 ada 39,41,43 ve 80 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazların Turizm Tesis Alanı olarak işlenmesini içeren imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız
Meclis Kararı İçin Tıklayınız

Yakutiye İlçe Belediye Meclisinin 07.02.2023 Tarih ve 17 Sayılı Kararıyla kabul edilen Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Umudum Mahallesi 11415 ada 31 numaralı parsellerin bulunduğu alanı Emsal:0.50, Y ençok: 6.50 m yapılaşma koşuluyla Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (GES) olarak işlenmesini içeren imar planının askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız
Meclis Kararı İçin Tıklayınız

Erzurum İli, İspir İlçesi, Yukarı Mahalle 157 ada 13 numaralı parselin mevcutta uygun olmayan alan iken gelişme konut alanı olarak düzenlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız
Meclis Kararı İçin Tıklayınız

Büyükşehir Belediyemiz tarafından "Erzurum Palandöken Kültür Turizm Koruma Ve Gelişim Bölgesi Kış Turizmi Araştırma Raporu, 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı, Arazi Kullanımına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu, 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Etüt Raporu İle 1/1.000 Ölçekli Kentsel Tasarım Projesi Çalışmaları Hizmet Alımı İşine" başlanmıştır. Söz konusu iş kapsamında hazırlanan 1/25.000 ölçekli nazım imar planının üst ölçekli planlara uygunluğunun sağlamak için 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı hazırlanmıştır. Erzurum Palandöken Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi   1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının onay için Kültür ve Turizm Bakanlığına  havalesinin askıya çıkarılması

Meclis Kararı İçin Tıklayınız

Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Esendere Mahallesi, 102 ada 3, 5, 6, 22, 23 ve 80 parsel nolu imar planlarında plansız alana isabet eden taşınmazların Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya  çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız
Meclis Kararı İçin Tıklayınız

Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 1215 ada 70 parsel nolu imar planlarında Gelişme Konut Alanına isabet eden taşınmazın Cami Alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin  askıya  çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız
Meclis Kararı İçin Tıklayınız

Erzurum İli, Palandöken İlçesi Adnan Menderes Mahallesi 192 ada 464 numaralı parselde kayıtlı taşınmaza yönelik hazırlanan imar planı değişikliği  askıya  çıkarılması


Meclis Kararı İçin Tıklayınız