İMAR PLANI VE DEĞİŞİKLİKLERİN ASKIYA ÇIKARILMASI

Erzurum İli Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi, 12555 ada 1 numaralı parsel ve 40 ada 9 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz onaylı imar planında konut+ticaret alanı olarak görünmekte olup, söz konusu alanın 1113 m²'lik kısmının Emsal: 1.00, Yençok: 9.50 m yapılaşma koşuluyla Ticaret Alanı olarak işlenmesi, 2466 m² 'lik kısmının ise park alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Erzurum İli Palandöken İlçesi Osmangazi Mahallesi 5901 ada 1 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz onaylı imar planlarında Emsal: 2.00, Yençok: 15.50 m yapılaşma koşuluyla Orta Öğretim Tesis Alanı olarak görünmekte olup söz konusu alanın yapılaşma koşullarının Emsal: 2.00, Yençok: 18.50 m olarak değiştirilmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Karayazı Belediye Meclisinin 09.02.2023 tarih ve 14 sayılı kararı ile kabul edilen, Erzurum İli, Karayazı İlçesi Yeni Mahalle 127 ada 34 numaralı parsel ve 244 ada 1, 2 numaralı parsellerin bulunduğu imar adasında tevhit işlemlerinin yapılabilmesi için, ayrık nizam 5 kat yapılaşma koşuluyla TİCK olarak görülen alanın ayrık nizam 4 kat TİCK işlenmesi, alanın geriye kalanındaki ayrık nizam 3 kat konut alanı olarak görülen alanın ayrık nizam 4 kat olarak işlenmesi ve değişiklik sebebiyle ortaya çıkan yeşil alan ihtiyacın alanının kuzeyinde resmi kurum alanından bırakılmasını içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması.

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Tekman İlçesi Hürriyet Mahallesi 189 ada 147 numaralı parselde kayıtlı ayrık nizam 3 Kat konut adasının E= 1.20 ve Yençok= 15.50 m yapılaşma koşulu olarak düzenlenmesi ve ilgili planlama alanında yol genişlikleri ile ada düzenlenmesini içeren imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Aşkale İlçesi Yeniköy Mahallesi 136 ada 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazlara ait imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün talebi ile Erzurum İli, Aziziye, Yakutiye ve Palandöken İlçeleri sınırları içerisinde plan notlarına “İmar planlarında ve imar planı değişikliklerinde planda belirtilen İçmesuyu Arıtma Tesisi ve İçmesuyu isale hatları ile Atıksu Arıtma Tesisi ve Atıksu kolektörleri hatlarının dikkate alınacak olup ayrıca ESKİ’nin de görüşü alınacaktır.” ifadesinin eklenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Tekman İlçesi Vatan Mahallesi 137 ada 28 ve 29 numaralı parsellerde kayıtlı mevcut konut alanının Resmi Kurum Alanı ve Belediye Hizmet Alanı olarak yeniden düzenlenmesini içeren imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Güzelyayla Mahallesi 118 ada 74 ve 76 numaralı parsellerde bulunan taşınmazın Emsal:0.50 Hmx:6.50 m yapılaşma koşulları ile Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (GES) olarak işlenmesini içeren mevzi imar planının askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Aşkale İlçesi İstasyon Mahallesi 106 ada 24 numaralı parselde kayıtlı taşınmaza ait imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.