İMAR PLANI VE DEĞİŞİKLİKLERİN ASKIYA ÇIKARILMASI
Gnc.T:25.01.2023

Palandöken  İlçe Belediye Meclisinin 07.09.2022 Tarih ve 102 Sayılı Kararıyla kabul edilen Erzurum İli Palandöken İlçesi, Nene Hatun Mahallesi 10840 ada 43 ve 45 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz onaylı imar planı sınırları dışında kalmakta olup söz konusu alanın Emsal: 1.00, Y ençok: 12.50 m yapılaşma koşullarıyla Cami Alanı olarak hazırlanan imar planının askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Aşkale  İlçesi Meydan Mahallesi 250 ada 47 ve 48 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazların Sanayi Tesis alanı , Küçük Sanayi alanı,GES alanları, ticaret alanı ve Katı Atık Depolama alanları  olarak işlenmesi hususunun askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Pasinler İlçe Belediye Meclisinin 01.11.2022 Tarih ve 74 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 623 ada, A-3 kat Konut Alanı ve Park alanı olarak görülen alanda Park Alanı yeniden düzenlenerek A-4 kat Konut+Ticaret olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Köprüköy İlçe Belediye Meclisinin 05.12.2022 Tarih ve 41 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum İli, Köprüköy İlçesi, Akçam Mahallesi 113 ada 1 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz onaylı imar planında E=0.50 Yençok=9.50 yapılaşma koşulu ile LPG-Akaryakıt istasyon alanı olarak görülmekte olup söz konusu taşınmazın kuzey batı yönünde bir kısmının E=0.50 Yençok=9.50 Ticaret+Turizm alanı (Konaklama Tesis Alanı) olarak düzenlenmesini içeren imar değişikliğinin askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Palandöken İlçe Belediye Meclisinin 04.11.2022 Tarih ve 137 Sayılı Kararı ve Tekman İlçe Belediye Meclisinin 04.02.2022 Tarih ve 10 Sayılı Kararıyla kabul edilen Erzurum İli, Palandöken İlçesi ve Tekman İlçesi sınırları içerisinde yapılan Nene Hatun RES projesine ait imar planlarının askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Horasan İlçe Belediye Meclisinin 01.08.2022 Tarih ve 92 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Horasan İlçesine ait 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Horasan İlçe Belediye Meclisinin 01.08.2022 Tarih ve 92 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Horasan İlçesine ait 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Erzurum İli, Oltu İlçesi, Subatık Mahallesi 115 ada 3 numaralı parselde bulunan taşınmazın Emsal:0.50 Hmx:6.50 m yapılaşma koşulları ile Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (GES) olarak işlenmesini içeren mevzi imar planı hususunun askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

 

İletişim Bilgileri

Kurum Adı : ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Çalışma Saatleri : 08:00 - 18:00 (Hafta İçi)
Telefon : +90(442) 344 10 00
Çağrı Merkezi : 444 16 25    7 / 24 Hizmetinizde
Fax : 0(442) 233 02 20
Web : https://www.erzurum.bel.tr
Adres : MuratPaşa Mahallesi Merkezi Yönetim Cad. No:2 Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı 25100 Erzurum
     

 

©2016 Erzurum Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.