İMAR PLANI VE DEĞİŞİKLİKLERİN ASKIYA ÇIKARILMASI
Gnc.T:05.01.2023

İspir Belediye Meclisinin 04/10/2022 tarih ve 96 sayılı kararıyla kabul edilen Erzurum İli İspir İlçesi Karşıyaka mahallesi 282 ada 1 numaralı parsel ve çevresinde yapılan Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24/10/2022 tarih ve 5513 sayılı kararıyla uygun bulunmuştur. Söz konusu imar planı değişikliği Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/11/2022 tarih ve 771 sayılı kararıyla kabulü yönünde karar verilmiş olup, söz konusu Meclis kararında İlçe Belediyesi Meclis Karar sayısı sehven yazılmış olması sebebiyle; bahse konu kararın “İspir Belediye Meclisinin 04/10/2022 tarih ve 95 sayılı kararıyla kabul edilen Erzurum İli İspir İlçesi Yenimahalle mahallesi 101 ada 9 numaralı parsel ve çevresinde yapılan Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24/10/2022 tarih ve 5513 Sayılı Kararıyla uygun bulunmuştur.” şeklinde tashih edilmesinin askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

 

Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Karagöbek Mahallesi 144 ada 39 numaralı parselde Emsal:0.40, Yençok: 7.50 m yapılaşma koşuluyla Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı yapılmasını içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

 

Palandöken İlçe Belediye Meclisinin 07.09.2022 Tarih ve 103 Sayılı Kararı: Erzurum İli Palandöken İlçesi, Börekli Mahallesi 13020 ada 17 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz onaylı imar planı sınırları dışında kalmakta olup söz konusu alanın BL-4 kat, Taks: 0.40, Kaks: 1.60 yapılaşma koşullarıyla Sosyal Tesis Alanı olarak imar planı hazırlanması hususunun askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

 

Erzurum İli Aziziye İlçesi, Gezköy kadastro sınırına bağlı olan; Saltuklu, Selçuklu ve Yarımca mahallelerini kapsayan Dadaşkent bölgesi ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde yer alan alanlarda Aziziye İlçe Belediyesi tarafından hazırlatılan 1/1000 ölçekli Revizyon imar planı yapılan olağan Meclis toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. Büyükşehir Belediye meclisince 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar tadilatının askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

 

Erzurum İli Oltu İlçesi, Gökçedere Mahallesi 616 ada 64 numaralı parselin güney ve batısında bulunan kadastro boşluğu onaylı imar planlarında Belediye Hizmet Alanı olarak işlenmiş olup söz konusu alanın Tarımsal Niteliği Korunacak alan olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliği, Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.07.2022 Tarih ve 452 Sayılı Kararı ile bahse konu talebin mevcut halinin devamına karar verilmiştir. Oltu Belediyesinin 03.10.2022 tarih ve 229 sayılı Kararı ile itiraz edilmiş olup, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi uyarınca itirazın askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

 

Erzurum İli Pasinler İlçesi, Yukarıçakmak mahallesi 0 ada 89 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazın Güneş Enerji Santrali olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

 

Erzurum İli Pasinler İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 644 ada 9 nolu parselde kayıtlı meri imar planlarında Sosyal Tesis Alanı olarak görülen taşınmazın, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliği, Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.11.2021 Tarih ve 737 Sayılı Kararı ile Mülkiyeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfına ait olması nedeniyle vakfın muvafakatı ve tapuda askeri güvenlik şerhi olduğundan askeriyeden görüş alınması gerektiğinden dosyanın yeniden düzenlenmesi için ilgili ilçe belediyesine iadesi yönünde karar verilmiştir. Eksikleri tamamlanarak yeniden değerlendirilmesi istenen imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

 

Erzurum İli Pasinler İlçesi, Yeni Mahalle, 245 ada 25 nolu parselde kayıtlı taşınmazda yapılan imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

 

Tekman İlçesi  Karapınar Mahallesi 103 ada 48 parsel, 105 ada 75 parsel, 109 ada 10 parsellerde kayıtlı taşınmazlarda yapılan imar planının askıya çıkarılması

Görseller İçin Tıklayınız.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

İletişim Bilgileri

Kurum Adı : ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Çalışma Saatleri : 08:00 - 18:00 (Hafta İçi)
Telefon : +90(442) 344 10 00
Çağrı Merkezi : 444 16 25    7 / 24 Hizmetinizde
Fax : 0(442) 233 02 20
Web : https://www.erzurum.bel.tr
Adres : MuratPaşa Mahallesi Merkezi Yönetim Cad. No:2 Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı 25100 Erzurum
     

 

©2016 Erzurum Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.