İMAR PLANI VE DEĞİŞİKLİKLERİN ASKIYA ÇIKARILMASI
Gnc.T:09.05.2022

Aşkale ilçesi Yeni Mahallesi 101 ada 2 numaralı parselde 10 metrelik yolun işlenmesi  ve yapıların kitlelerinin işlenmesini imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması

Meclis kararı için tıklayınız.

Meclis sunumu için tıklayınız.

Aşkale ilçesi Koşapınar Mahallesi 114 ada 68 numaralı parselde kayıtlı afet konutlarına ait  imar plan  değişikliğinin askıya çıkarılması

Meclis kararı için tıklayınız.

Meclis sunumu için tıklayınız.

Aşkale ilçesi Çarşı Mahallesi 217 ada 30 numaralı parselde kayıtlı  Bitişik Nizam 5 kat  Ticaret+Konut alanının Ticaret+Turizm olarak işlenmesini içeren imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması

Meclis kararı için tıklayınız.

Meclis sunumu için tıklayınız.

Şenkaya İlçesi Belediye Meclisinin  03.02.2022 Tarih 23 Sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen; Penek Mahallesi 102 ada 297, 298, 299  numaralı parsel sınırlarında yer alan yenilebilir Enerji Kaynağına Dayalı Üretim Tesis alanına trafo alanın işlenmesini içeren imar plan değişikliği hususunun askıya çıkarılması

Meclis kararı için tıklayınız.

Meclis sunumu için tıklayınız.

Hınıs İlçe Belediye Meclisinin 02.03.2021 Tarih ve 35 Sayılı Kararı ile kabul edilen; Erzurum İli, Hınıs İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 217 ada 7 nolu parselde kayıtlı meri imar planlarında  Tarımsal Alan olarak görülen taşınmazın Emsal:0.40 Yençok: 9.50 m. Beton Santrali olarak işlenmesini içeren imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması

Meclis kararı için tıklayınız.

Meclis sunumu için tıklayınız.

Tekman ilçesi Vatan Mahallesi 128 ada 1 ve 2 numaralı  parselde kayıtlı Anaokul alanı 128 ada 1 numaralı parsel sınırlarına kaydırılmış olup 128 ada 2 numaralı parsel TAKS:0.30 KAKS:0.90  Ayrık Nizam 3 kat yapılaşma koşulu ile  konut alanı olarak işlenmesini içeren imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması

Meclis kararı için tıklayınız.

Meclis sunumu için tıklayınız.

Tekman İlçesi Vatan Mahallesi 155 ada 130 ve 132 numaralı parsel sınırlarının kuzeyinde yer alan  park ve yol alanın güneye kaydırılarak  konut alanının  2 imar adasına dönüştürüldüğü imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması

Meclis kararı için tıklayınız.

Meclis sunumu için tıklayınız.

Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Şeyler Mahallesi 449 ada ve çevresi ile Alipaşa Mahallesi, 7215 ada ve Çevresine yönelik hazırlanan koruma amaçlı imar planı değişikliği Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 28.03.2022 tarih 5167 ve 5166 sayılı Kurul Kararları ile uygun görülmüş olup söz konusu koruma amaçlı imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Meclis kararı için tıklayınız.

Meclis sunumu için tıklayınız.

Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Muratpaşa Mahallesinde yer alan Çırçır-Muratpaşa Mevki Kentsel Dönüşüm Alanına yönelik hazırlanan koruma amaçlı imar planı ve plan notları değişikliği Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 28.03.2022 tarih ve 5158 sayılı Kurul Kararı ile uygun görülmüş olup söz konusu koruma amaçlı imar planı ve plan notları değişikliğinin askıya çıkarılması

Meclis kararı için tıklayınız.

Meclis sunumu için tıklayınız.

2.Meclis sunumu için tıklayınız.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğünün 09.03.2022 Tarih ve 10248 Sayılı görüşüne istinaden Erzurum İli, Palandöken İlçesine ait onaylı imar planlarında 50 m genişliğinde Güney Çevre Yolu olarak işlenmiş olan yolun yeninden değerlendirilmesi hususunun askıya çıkarılması

Meclis kararı için tıklayınız.

Meclis sunumu için tıklayınız.

Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının ilgi yazısında Erzurum İli Palandöken İlçesi Kazımyurdalan Mahallesi 164 ada 13 numaralı parsel Mezarlık Alanına tekabül etmekte olup, söz konusu bölgede kamu yararına yapılacak imar uygulaması için DOP miktarı yüzde 45'in üzerine çıkmakta ve bu duruma istinaden söz konusu bölgede yüksek maliyetli kamulaştırma işlemi gerekmekte olup, kamu yararı göz önünde bulundurularak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının revizyon edilme hususunun  askıya çıkarılması

Meclis kararı için tıklayınız.

Meclis sunumu için tıklayınız.

Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/12/2020 Tarih ve 886  Sayılı Kararı ile Osmangazi Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı I. Etap  olarak ilan edilen alana, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. maddesi hükümleri  doğrultusunda İlimiz Palandöken İlçesi, Osmangazi Mahallesi 12519 ada 2 ve 4 parsel, 12520 ada 1 parsel, 12525 ada 2 ve 4 parsellerin  ilave edilip edilmeyeceği hususunun askıya çıkarılması

Meclis kararı için tıklayınız.

Meclis sunumu için tıklayınız.

Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesine ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun askıya çıkarılması

Meclis kararı için tıklayınız.

Meclis sunumu için tıklayınız.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. maddesi hükümleri  doğrultusunda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanına İlimiz Yakutiye İlçesi, Soğukçermik Mahallesi 12956 ada 4 parsel ve 12955 ada 3 numaralı parselin  ilave edilip edilmeyeceği hususunun askıya çıkarılması

Meclis kararı için tıklayınız.

Meclis sunumu için tıklayınız.

İspir İlçe Belediye Meclisinin 07.04.2022 Tarih ve 45 Sayılı Kararı ile kabul edilen İspir İlçesi Karşıyaka Mahallesi 265 ada 2 numaralı parselde yapılacak olan Toplu Konut Projesine ait imar planlarının askıya çıkarılması

Meclis kararı için tıklayınız.

Meclis sunumu için tıklayınız.

İletişim Bilgileri

Kurum Adı : ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Çalışma Saatleri : 08:00 - 18:00 (Hafta İçi)
Telefon : +90(442) 344 10 00
Çağrı Merkezi : 444 16 25    7 / 24 Hizmetinizde
Fax : 0(442) 233 02 20
Web : https://www.erzurum.bel.tr
Adres : MuratPaşa Mahallesi Merkezi Yönetim Cad. No:2 Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı 25100 Erzurum
     

 

©2016 Erzurum Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.