İMAR PLANI VE DEĞİŞİKLİKLERİN ASKIYA ÇIKARILMASI
Gnc.T:26.03.2021

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Soğukçermik Mahallesi, 0 ada 4235 numaralı parselin bulunduğu alanın 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarında Sanayi Alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Görsellere Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 

Yakutiye İlçe Belediye Meclisinin 01.02.2021 Tarih ve 21 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Muratpaşa Mahallesi 223 ada 230 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmaz meri imar planlarında Eğitim Tesis Alanında kalmakta olup bahse konu alanın BL-6 Kat Taks:0,30 Kaks:1,80 yapılaşma koşulları ile Konut+Ticaret Alanı alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Görsellere Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 

Yakutiye İlçe Belediye Meclisinin 02.02.2021 Tarih ve 24 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi 7536 ada 2 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmaz meri imar planlarında Emsal: 1,20 Y ençok: 9,50 m yapılaşma koşulu ile Spor Alanında kalmakta olup bahse konu alanın Emsal: 1,20 Y ençok: 9,50 m yapılaşma koşulu ile

Ticaret Alanı alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Görsellere Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 

Erzurum İli Aziziye İlçesi, Selçuklu ve Saltuklu mahallelerinde halkın günübirlik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla konut alanlarında zemin katlarda, 3194 sayılı kanun ve planlı Alanlar Tip imar yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ticari alanlar oluşturulması için zemin katlarda ticaret yapılabilir şekilde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notlarına eklenmesi hususun askıya çıkarılması.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

 

Erzurum İli Oltu İlçesi, Şendurak Mahallesi, 564 ada 53 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde meri imar planlarında konut alanı olarak görünen alanın kuzeyinin ticaret+turizm alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Görsellere Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Erzurum İli Pasinler İlçesi, Yeni Mahalle 1219 ada 16 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmaz meri imar planlarında Belediye Hizmet Alanında kalmakta olup bahse konu alanın Sosyal Tesis alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Görsellere Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 

Erzurum İli Horasan İlçesi, Hızırilyas ve Çiftlik Mahallesi sınırları içerisinde yapılacak olan Gökçe Regülatörü ve H.E.S. projesine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarının onaylanması hususunun askıya çıkarılması.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Görsellere Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 

Erzurum İli Horasan İlçesi, Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi, 385 ada 1 ve 2 numaralı parseller ve 328 ada 4 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmaz meri imar planlarında A-3 kat yapılaşma koşulu ile konut alanı olarak görünmekte olup söz konusu taşınmazın komşu adaları emsal alınarak kuzey kısmının B-6 kat yapılaşma koşulu ile konut+ticaret alanı olarak işlenmesi, güney kısmının ise B-5 kat yapılaşma koşulu ile konut alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Görsellere Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 

Erzurum İli Tortum İlçesi, Bahçeli Mahallesi, 109 ada 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller ve Yavuz Selim Mahallesi 114 ada 1 nolu parseller meri imar planlarında A-3 kat yapılaşma koşulu ile Konut+Ticaret Alanı olarak görünmekte olup söz konusu alanın küçük sanayi sitesi ve Belediye Hizmet Alanı olarak imar planlarına işlenmesi hususu Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisinin 27.11.2020 Tarih ve 843 Sayılı Kararı ile ilgili ilçeye iadesine karar verilmiş olup bahse konu Meclis Kararına yapılan itirazın askıya çıkarılması.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Görsellere Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 

Erzurum İli İspir İlçesi Çamlıkaya Mahallesi Sınırları içerisinde yapılan Hes projesine ait imar Planlarının askıya çıkarılması.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Görsellere Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Erzurum İli Aziziye İlçesi Çiğdemli Mahallesi 0 ada 660 numaralı parselde yapılan imar planının askıya çıkarılması.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Görsellere Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 

Erzurum İli Horasan İlçesi, Kazımkarabekir Mahallesi, 215, 216, 217, 218, 219 ve 220 numaralı adalar arasından geçen 12 m'lik yolun yapılar üzerine denk geliyor olması sebebiyle bahse konu yolun 10 m olarak yeniden düzenlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Görsellere Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 

Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Mirzamehmet Mahallesinde bulunan Bat Pazarı Dükkanlarının yer aldığı imar adasının tescilli Erzurum Kalesi'nin parseline girmesinden dolayı imar adasının düzenlenmesini içeren koruma amaçlı imar planı değişikliği Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 18.02.2021 tarih ve 4488 sayılı Kararı ile uygun görülmüş olup koruma amaçlı imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Görsellere Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Soğukçermik Mahallesi 7395 ada 7 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz meri imar planlarında kreş alanı olarak görünmekte olup söz konusu alanın 2000 m²’sinin spor tesis alanı olarak imar planlarına işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Görsellere Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 

Erzurum İli, Tekman İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi sınırları içerisinde kalan 113 ada 11 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz meri imar planlarında Bitişik Nizam 4 kat yapılaşma koşulu ile Konut+Ticaret alanı olarak görünmekte olup söz konusu alanın Bitişik Nizam, 4 kat yapılaşma koşulu ile Ticaret+Turizm alanı olarak düzenlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Görsellere Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 

Horasan İlçesi İnönü Mahallesi, 287 ada, 31 nolu parselde kayıtlı taşınmazın Belediye Hizmet

Alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Görsellere Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim Bilgileri

Kurum Adı : ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Çalışma Saatleri : 08:00 - 18:00 (Hafta İçi)
Telefon : +90(442) 344 10 00
Çağrı Merkezi : 444 16 25    7 / 24 Hizmetinizde
Fax : 0(442) 233 02 20
Web : https://www.erzurum.bel.tr
Adres : MuratPaşa Mahallesi Merkezi Yönetim Cad. No:2 Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı 25100 Erzurum
     

 

©2016 Erzurum Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.