Erzurum İli, Köprüköy İlçesi, İlçe Merkezi, Eğirmez, Buğdaylı, Emre ve Yağan Mahalleri 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı
Gnc.T:09.01.2020

Erzurum İli, Köprüköy İlçesi, İlçe Merkezi, Eğirmez, Buğdaylı, Emre ve Yağan Mahalleri 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı

ASKI İLANI

 

Erzurum İli, Köprüköy İlçesi, İlçe Merkezi, Eğirmez, Buğdaylı, Emre ve Yağan Mahalleri 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, İmar Planlına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunun Hazırlanması İle Halihazır Haritalarının hazırlanması işi kapsamında 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı paftaları Büyükşehir Belediyemizce onaylanmıştır.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesinin 4. bendinde “Planlara itiraz, otuz günlük ilan süresi içinde idareye yapılır ve itirazlar idarece değerlendirilir. İdarenin karar merciince itirazların reddedilmesi halinde, planlar başkaca bir onay işlemine gerek kalmaksızın red kararı tarihinde kesinleşir. İtiraz olmaması halinde planlar askı süresinin sonunda kesinleşir.”  Hükmü uyarınca yukarıda ismi geçen bölgeleri kapsayan İmar Planının, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığımızda 09.01.2020 – 09.02.2020 tarihleri arasında olmak üzere askı süreci başlatılmıştır.

Vatandaşlarımıza duyurulur.

 

ASKI PLANI 1

ASKI OLANI 2

ASKI PLANI 3

ASKI PLANI 4

ASKI PLANI 5

 

 

İletişim Bilgileri

Kurum Adı : ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Çalışma Saatleri : 08:00 - 18:00 (Hafta İçi)
Telefon : +90(442) 344 10 00
Çağrı Merkezi : 444 16 25    7 / 24 Hizmetinizde
Fax : 0(442) 233 02 20
Web : https://www.erzurum.bel.tr
Adres : MuratPaşa Mahallesi Merkezi Yönetim Cad. No:2 Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı 25100 Erzurum
     

 

©2016 Erzurum Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.