PAZARYOLU İLÇESİ ASKI İLANI
Gnc.T:08.06.2018
PAZARYOLU İLÇESİ ASKI İLANI
 
İlimiz Pazaryolu İlçesi (İlçe Merkezi, Gülçimen, Burçaklı, Kümbettepe, Alıçlı, Süleymanbağı, Deliktaş, Akbulut Ve Konakyeri Mahalleleri) 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Ve 1/1000 Ölçekli İlave Ve Revizyon Uygulama İmar Planı Ve İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunun Hazırlanması İle Pazaryolu İlçesine Bağlı 2 Mahallenin (Gülçimen Ve Konakyeri Mahallesi) Halihazır Haritalarının yapılması işi için çalışmalar tamamlanarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Paftaları onaylanmıştır. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesinin 4. bendinde “Planlara itiraz, otuz günlük ilan süresi içinde idareye yapılır ve itirazlar idarece değerlendirilir. İdarenin karar merciince itirazların reddedilmesi halinde, planlar başkaca bir onay işlemine gerek kalmaksızın red kararı tarihinde kesinleşir. İtiraz olmaması halinde planlar askı süresinin sonunda kesinleşir.”  Hükmü uyarınca yukarıda ismi geçen bölgeleri kapsayan İmar Planının, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığımızda 30.05.2018 – 30.06.2018 tarihleri arasında olmak üzere askı süreci başlatılmıştır. Vatandaşlarımıza duyurulur. 
 

İletişim Bilgileri

Kurum Adı : ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Çalışma Saatleri : 08:00 - 18:00 (Hafta İçi)
Telefon : +90(442) 344 10 00
Çağrı Merkezi : 444 16 25    7 / 24 Hizmetinizde
Fax : 0(442) 233 02 20
Web : https://www.erzurum.bel.tr
Adres : MuratPaşa Mahallesi Merkezi Yönetim Cad. No:2 Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı 25100 Erzurum
     

 

©2016 Erzurum Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.