18. MADDE İMAR UYGULAMA DUYURULARI
Gnc.T:28.03.2017

Askı İlan Başlangıç Tarihi: 18/03/2017

Askı İlan Başlangıç Tarihi: 18/04/2017

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 12.08.2014 tarih 2014/187 sayılı Meclis Kararı’na istinaden 5393 Sayılı Kanun’un 73.maddesi ile değişik 5998 Sayılı Kanun’un 1.maddesi doğrultusunda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmiştir. 16.12.2016 tarih ve 667 sayılı Meclis Kararı’na istinaden imar plan değişikliği yapılmış bulunmaktadır.

Erzurum İli Yakutiye İlçesi Aşağı Mumcu Mahallesinde bulunan, 479 ada 3, 5, 6, 8, 9, 14, 15, 17, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 46, 52, 69, 70, 71, 72, 73, 82, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 106, 107, 108, 115 parseller, 480 ada 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 parseller, 588 ada 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 589 ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 16, 17, 23, 24 parseller, 590 ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33 parseller, 9999 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parseller 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesi hükümleri dahilinde 3194 sayılı imar kanunu 18. Madde uygulaması ile Belediye Başkanlığımızca re’sen yapılmış olup, uygulamada düzenleme ortaklık payı oranı (D.O.P.O.) %0.2758167 olarak hesaplanmış ve Erzurum  Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 14/03/2017 karar tarihli 499 numaralı kararı ile onanmıştır. İmar kanunun 19.madde hükümleri kapsamında, Büyükşehir Belediyemiz Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı/Harita Şube Müdürlüğü ilan tahtasında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır. İlgililere tebligat yerine geçmek üzere ilan olunur.

İletişim Bilgileri

Kurum Adı : ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Çalışma Saatleri : 08:00 - 18:00 (Hafta İçi)
Telefon : +90(442) 344 10 00
Çağrı Merkezi : 444 16 25    7 / 24 Hizmetinizde
Fax : 0(442) 233 02 20
Web : https://www.erzurum.bel.tr
Adres : MuratPaşa Mahallesi Merkezi Yönetim Cad. No:2 Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı 25100 Erzurum
     

 

©2016 Erzurum Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.