ERZURUM VALİLİĞİ İTİRAZ KOMİSYONUNUN 30.03.2018 TARİHLİ VE 14 SAYILI KARARLARI DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLEN İTİRAZ DİLEKÇELERİNİN SONUÇ LİSTELERİ