ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
> SOSYAL HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

(Osman AKGÜL) (Daire Başkanı,Kadrolu, Memur)

(Levent KAYA)(Sosyal Hizmetler Şube Müdürü)

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 

SORUMLULUK

Daire Başkanına karşı 1. dereceden sorumludur.

 

GÖREVİN KAPSAMI

Belediye bünyesinde yürütülen sosyal işleri yapmak, yürütmek ve koordinasyonunu sağlamak.

 

GÖREVİN İÇERİĞİ

 

 • Daire Başkanı tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, bağlı personele görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili konularda emir ve talimatlar vermek,
 • Görev alanı ile ilgili bilimsel çalışmaları takip etmek, uygulanabilir gelişmeleri Daire Başkanına bildirmek,
 • Müdürlüğü ile ilgili arşiv çalışmalarını ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmek,
 • Personelin yıllık izinlerini düzenlemek ve Daire Başkanının onayına sunmak,
 • Müdürlüğü ile ilgili bilgi edinme başvurularını cevaplamak ve takibini yapmak,
 • Çalıştırılan personelin takip ve kontrollerinin yapılarak puantajlarını hazırlamak,
 • Belediye ile diğer ilgili kurumlar arasında  koordineli olarak bilgi alışverişini sağlamak,
 • Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ihalelere ait teknik şartnameleri hazırlamak ve komisyonların kurulmasında yer almak;
 • Yazışmaları yürürlükteki kurallara uygun olarak yerine getirerek, yetkililerce imzalanmasını müteakip ilgili birimlere ulaştırmak,
 • Müdürlüğün mal ve hizmet taleplerini, takiplerini ve ödeme emri işlemlerini yapmak,
 • İlgili birimlerle işbirliği içinde ihale ve satın alma taleplerini hazırlamak ve işlemlerini yürütmek,
 • Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak,
 • Mesaiye riayet etmek, çalışma saatlerini etkin ve verimli kullanmak, çalışma arkadaşlarıyla uyumlu olmak, kılık ve kıyafet yönetmeliğine uymak,
 • Başkan, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları tarafında verilen konusu ile diğer işleri yapmak.

 

TEKNİK BÜRO PERSONELİ

Cihangir CEYLAN

Hakan HARRURLUOĞLU

Evran TATLI 

SORUMLULUK

Şube Müdürlerine karşı 1. dereceden sorumludur.