18. MADDE İMAR UYGULAMA DUYURULARI
Gnc.T:10.06.2016

 

Askı İlan Başlangıç Tarihi: 06/10/2016

Askı İlan Başlangıç Tarihi: 07/11/2016

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 15.05.2013 tarih 2013/110 sayılı Meclis Kararı’na istinaden 5393 Sayılı Kanun’un 73.maddesi ile değişik 5998 Sayılı Kanun’un 1.maddesi doğrultusunda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmiştir. 11.09.2015 tarih ve 516 sayılı Meclis Kararı’na istinaden imar plan değişikliği yapılmış bulunmaktadır.

Erzurum İli Yakutiye İlçesi Çırçır Mahallesinde bulunan, 438 ada 33 nolu  parsel, 721 ada 7 nolu parsel, 721 ada 8 nolu parsel, 721 ada  9 nolu  parsel, 721 ada 10 nolu  parsel, 721 ada 11 nolu parsel, 721 ada 12 nolu  parsel, 721 ada 13 nolu parsel, 721 ada 14 nolu  parsel, 721 ada 20nolu parsel,  5615 ada 1 nolu  parsel, 5615 ada  2 nolu parsel, 5615 ada 3 nolu  parsel, 5616 ada 1 nolu parsel, 5616 ada  2 nolu  parsel, 5616 ada 3 nolu parsel, 5616 ada 4 nolu parsel, 9999 ada 1 nolu parsel ve 9999 ada 2 nolu parseller 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesi hükümleri dahilinde 3194 sayılı imar kanunu 18. Madde uygulaması ile Belediye Başkanlığımızca re’sen yapılmış olup, uygulamada düzenleme ortaklık payı oranı (D.O.P.O.) %0.3745129 olarak hesaplanmış ve Erzurum  Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 27/12/2016 karar tarihli 6232 numaralı kararı ile onanmıştır. İmar kanunun 19.madde hükümleri kapsamında, Büyükşehir Belediyemiz Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı/Harita Şube Müdürlüğü ilan tahtasında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır. İlgililere tebligat yerine geçmek üzere ilan olunur.

İletişim Bilgileri

Kurum Adı : ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Çalışma Saatleri : 08:00 - 18:00 (Hafta İçi)
Telefon : +90(442) 344 10 00
Çağrı Merkezi : 444 16 25    7 / 24 Hizmetinizde
Fax : 0(442) 233 02 20
Web : https://www.erzurum.bel.tr
Adres : MuratPaşa Mahallesi Merkezi Yönetim Cad. No:2 Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı 25100 Erzurum
     

 

©2016 Erzurum Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.